Авторлық материал жариялағаныңыз
туралы сертификатты тегін алу үшін
+
Материал жариялау
БАҚ (СМИ) жариялаған соң номер беріліп қорғалады
Сертификатты (құжатты) тексеру

111
"Тиімді оқу және оқыту" курсының тест тапсырмалары
Материал жайлы қысқаша түсінік: тест
Материалды ашып қарау
І нұсқа
1. Қайсысы мұғалім тұлғасының білім беру сызбаларына жатпайды?
a) Мұғалім сенімі (ұстанымы)
b) Мұғалім шеберлігі
c) Мұғалім көзқарасы
d) Мұғалім шешімі
e) Мұғалім іс-əрекеті
2. Мұғалімнің ұстанымы оның көзқарастарын, белгілі бір шешімдердің
қабылдануы мен сыныптағы іс-əрекеттерін нығайтады (Пажарес, 1992).
Сондықтан кез келген мұғалімнің оқыту құралдары мыналардан тұруға тиіс:
a) Білім, білік жəне дағдылар жиынтығынан
b) Сенім, білім жəне болжамдар жиынтығынан
c) Мұғалімнің жаңа идеяларды қабылдауынан
d) Өз оқытуын түсінуінен
e) Өмірдегі өз орнын түсінуінен
3. Қай білім беру теориясы оқушылардың ойлауын дамыту олардың
бұрынғы алған білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек
көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан жəне достарынан алған білімдерімен
астастырыла жүзеге асады деген тұжырымға негізделеді?
a) Құзыреттілікке бағдарланған оқыту
b) Тұлғалық бағдарлы оқыту теориясы
c) Сындарлы оқыту теориясы
d) Гуманистік оқыту теориясы
e) Дамыта оқыту теориясы
4. Сындарлы оқытуда мұғалімдер оқушылардың қандай мүмкіндіктерін
жүзеге асырмайды?
a) Оқытылатын тақырып бойынша білімдерін көрсету
b) Белгілі бір ережелерге күмəн келдіру
c) Көзқарастарын түзету
d) Жаңа түсінік қалыптастыру
e) Дұрыс жауабы жоқ4
5. Мұғалім тұлғасының білім беру сызбаларының қайсысы оқыту стилін
таңдауға көбірек ықпал етеді?
a) Білімдер
b) Болжамдар
c) Сенімдер
d) Əкімшіліктің ықпалы
e) Барлығы бірдей
6. Мұғалімнің жұмысының тиімділігін қандай фактор анықтайды?
a) Мұғалімнің жетістіктері (біліктілігі т.б.)
b) Оқыту үдерісі (оқыту əдістері т.б.)
c) Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас
d) Оқыту нəтижесі (оқушының білім алуына ықпал ету т.б.)
e) Аталған барлық факторлардың жиынтығы
7. Төмендегі стратегиялардың сыныптағы тиімді оқыту мен оқуға ықпал
ететінін көрсетіңіз:
a) Мұғалімдер тəжірибелі əріптестерінің сабағына енеді
b) Мұғалімдер үнемі курстарда оқып-үйренеді
c) Мұғалімдер оқытудың түрлі əдістерін пайдалана отырып, эксперимент
жасайды
d) Оқытудың жаңа əдістерін ендіруге əкімшілік қызығушылық танытады
e) Мұғалімдер басқа мектептердің тəжірибелерін пайдаланады
8. Метатану термині оқыту үдерісіне қатысты алғанда, нені білдіреді?
a) Жоғары сана
b) Талантты жəне дарынды балаларды оқыту
c) Қалай оқу керектігін үйрету
d) Оқытудағы басқару мен көшбасшылық
e) Ақпараттық кеңістік
9. Қай жағдайда балалардың жеке тəжірибесінің мəдениеті мен құндылығы
оқу үдерісінің тиімділігін елеулі түрде айқындайтын маңызды мəнмəтін деп
қабылданады?
a) Жағдаяттық (ситуациялық) тануда
b) Ормандар өсіруде
c) Қалай оқу керектігін үйретуде
d) Диалогтік оқытуда
e) Өздігінен реттелетін оқытуда5
10. Қайсысы өздігінен реттелетін оқудың элементі болып табылады?
a) Оқыту стратегияларын мұғалімнің ұсынуы
b) Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы
c) Бастама-жауап-кейінгі əрекет формасы
d) Проблемалар мен оқыту мақсаттарын мұғалімнің анықтауы
e) Оқушылардың əрекеттерін бағалау
11. Қай авторлар өз оқуын бақылау мен мониторингі үдерісінде
метатанудың маңызды аспектісі ретінде балалардың дербестігін
қалыптастыруға баса назар аударады?
a) Шанк пен Циммерман
b) Флейвелл мен Шанк
c) Перри мен Циммерман
d) Дью мен Шон
e) Шон мен Флейвелл
12. Өздігінен реттелетін оқудың элементтерін анықтаңыз:
a) Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы
b) Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы
c) Проблеманы шешу мен мақсатқа жету үшін əдіс-тəсілдерді өздігінен
таңдауы
d) Реттеу, бақылау, өзіндік бағыттылық
e) Жоғарыдағылардың барлығы
13. Пиаженің когнитивті дамыту теориясы болжамы:
a) Балалардың ойлау қабілетінің ересектердікінен айырмашылығы бар
b) Балалардың ойлау қабілетінің ересектердікінен айырмашылығы жоқ
c) Ойлау қабілеті өмірлік тəжірибеге байланысты емес
d) Балаларды оқуға мəжбүрлеу қажет
e) Əр жастағы топтардың өзара араласуы олардың бамуына мүмкіндік
бермейді
14.Қай тұжырымдама оқудың ішкі немесе жеке тұлғалық аспектісіне
бағдарланған?
a) Оқу білімнің сандық ұлғаюы ретінде
b) Оқу білімді есте сақтау жəне қайта жаңғырту ретінде
c) Оқу ақпарат алу жəне пайдалану ретінде
d) Оқу білімді қайта жаңғырту жəне қолдану ретінде
e) Оқу білімді түсіну жəне басқаша түсіндіру ретінде6
15.1960 жылдары когнитивті психология əлемінде ойлауды дамыту
теориясы тұрғысынан Жан Пиаженің теориясы басымдыққа ие болды.
Төмендегі пікірлердің қайсысы Пиаже теориясын бейнелейді?
a) Адамдар ерекше көптеген салыстырмалы түрде тəуелсіз зияткерлік
қабілеттерге ие
b) Адам біраз туа біткен қасиеттерге немесе жеңіл түрде айқындалатын
когнитивті қабілеттерге ие
c) Когнитивті даму - өсіп келе жатқан баланың физикалық немесе азын-
аулақ дəрежеде əлеуметтік дүниемен өз бетінше эксперимент жасауы
d) Əлеуметтік орта өсіп келе жатқан баланың дамуына үлкен ықпал етеді
e) Тіл жəне басқа да таңбалар жүйесінің өзіндік шығу тарихы бар
16. Оқушылардың сабақтағы жұмысының қай формасы тиімдірек (Оқу
пирамидасы бойынша)?
a) Оқу
b) Демонстрация
c) Талқылау
d) Тəжірибе
e) Білім беру
17.Формативті бағалау қандай бағалау?
a) Оқытуды
b) Оқыту үшін
c) Қорытынды
d) ҚР Білім министрлігі білім сапасын мониторингілеу үшін
e) Тестік тапсырмалар базасын қалыптастыру үшін
18. Қара жəшік ішіндегі жұмысқа жатпайды:
a) Мұғалім - жеке бағалаушы
b) Сыныптасын жəне өзін өзі бағалау
c) Сұрақтың дұрыс қойылуы
d) Оқушымен бірге критерийлерді талдау
e) Кері байҮшінші деңгейдің емтихан сұрақтары
19. Төмендегілердің қайсысы оқытуды бағалау арқылы жақсартудың
маңызды факторларына жатпайды?
a) Бағалауды тек мұғалімнің жүргізуі
b) Оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету
c) Оқушылардың өзін оқытуға белсене қатысуы
d) Бағалау нəтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту
e) Бағалаудың оқушылардың өзін-өзі бағалауы мен қызығушылығына
ықпалы
20. Оқытуды бағалау дегеніміз – келесі үрдіс:
a) Ізденіс жəне алынған мəліметтердің интерпретациясы
b) Оқытудағы оқушылардыңқай деңгейде екендігін анықтау
c) Қажет деңгейге жету жолдарын белгілеу
d) Оқушының сол мезеттегі жетістігін қорытындылау
e) Тек мұғалімдер ғана бағалаушы болмайтын
21. Выготский бойынша когнитивті даму əрекеттері əлеуметтік қарым-
қатынас үдерісінде қалыптасатын оқушылар:
a) Кіші жастағы балалар
b) Ортаңғы мектеп жасындағы балалар
c) Ересектер
d) Жоғарғы мектеп жасындағы балалар
e) Барлық оқушылар
22.Зерттеушілік əңгіме қандай əңгіме?
a) Айтылған пікірлермен тыңдаушылардың əрқайсысы келісе береді
b) Ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады
c) Қатысушылар бір-біріне сұрақтар қою арқылы келісімге келуге
тырысады, əркімнің идеясы пайдалы деп бағаланғанымен, мұқият
бағалау жүргізіледі
d) Қарым-қатынас көбіне иə, бұл солай, жоқ, олай емес деген
бағытта жүзеге асады
e) Идея қайталанады жəне жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана
бермейді8
23.Александер (2001, 2008) диалогтің бес түрін көрсеткен. Қате жауапты
көрсетіңіз.
a) Декламация
b) Диалог
c) Инструкция
d) Талқылау
e) Мұғалім əңгімесі
24. Зерттеулерді талдау нені көрсетеді: мұғалім сұхбатты бақылап, маңызды
сұрақтар қойып, оқушылардың жауаптарын қайталап жəне мадақтап
отыратын сыныптағы қалыпты əңгіме стилі:
a) Оқушылардың ойлау деңгейлерін дамытпайды, бірақ сөйлеу
дағдыларын дамытады
b) Оқушылардың ойлау деңгейлерін дамытып, бірақ сөйлеу дағдыларын
да дамытпайды
c) Оқушылардың ойлау деңгейлерін де, сөйлеу дағдыларын да
дамытпайды
d) Оқушылардың ойлау деңгейлерін де, сөйлеу дағдыларын дамытады
e) Дұрыс жауабы жоқ
25.Сындарлы оқыту бағдарламасы құзырлы мұғалімнің алдына қандай
нақты міндеттеме қойып отыр?
a) Оқушының жан дүниесін жақсы түсіне білу
b) Оқушының тақырыптың мəнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен
бағалай алуы
c) Оқушы тұлғасының дамуына қолайлы орта жасау
d) Оқушыны өз оқуына жауапты болатындай оқу үдерісіне тарту
e) Барлық жауаптары дұрыс
26.Қандай қасиеттерді Шульман мұғалімнің үщ көмекшісі деп атаған?
a) Бас, қол, жүрек
b) Кəсіби түсінік, оқытудың тəжірибелік дағдылары, кəсіби тұтастық
c) Зияттылық, жан, ерік-жігер
d) Дұрыс жауабы жоқ
e) Барлық жауаптары дұрыс9
27.Оқыту сапасын бағалаудың бірінші тəсілі?
a) Оқыту үдерісіне тəуелді емес бағалау
b) Мұғалімнің оқушылармен жұмысының тиімділігі
c) Оқушылармен өзара байланысының сипаты мен жиілігі
d) Мұғалімнің іс-əрекетінің тəжірибе талаптарына сəйкестігін зерттеу
e) Барлық жауаптары дұрыс
28. Когнитивті дамыту теориясы əдетте осылай қарастырылады:
a) Ми көлемінің ұлғаюы
b) Зияткерлік есептерді шешу
c) Ғылыми жобаларға қатысу
d) Оқуға жəне проблемаларды шешуге қабілеттілігі
e) Белсенді əлеуметтік қарым қатынас
29. Төмендегі тапсырмалардың қайсысы оқушылардың сыни ойлауының
дамуына ықпал етеді?
a) Жаттығуды үлгі бойынша орындаңыз
b) Тиісті əріптер мен тыныс белгілерін қоя отырып, жаттығуды көшіріп
жазу
c) Мəтінді мағыналық бөліктерге бөлу жəне бөліктер бойынша айту
d) Екі етістікке морфологиялық талдау жасау
e) Жаттығуға сұрақьтар мен тапсырмалар дайындау
30. Бағдарламаға сəйкес оқу үдерісінде оқушылардың сыни ойлауының
қалыптасқандығы көріну қабілеті:
a) Сыныптастарын сынау
b) Оқу мəтінін талдау
c) Мұғалім тарапынан айтылған сынға өкпелемеу
d) Билік құрылымдары тарапына сыни ескертпелер айту
e) Өзіндік сын
31.Ойлау туралы ойлану деп Бағдарламада нені айтады?
a) Əлеуметтік психологияны
b) Когнитивтік теорияны
c) Сыни тұрғыдан ойлауды
d) Метажадыны
e) Абстрактық ойды10
32. Сыни тұрғыдан ойлау -
a) Заттар мен оқиғаларды талдай отырып, негізді бағалау мен
интерпретацияларды əзірлеуге мүмкіндік беретін негізделген
қорытындылар жасау
b) Болған оқиғаларға сыни қарап, белгілі бір тұжырымдар жасау
c) Туындағын мəселелерді шешудің нақты алгоритмін жасау
d) Жағдаяттар мен оқиғаларды талдау
e) Туындағын мəселелерді анықтау мен шешу үдерісі
33. Рефлективтік оқыту мəнмəтінінде қолданылмайтын дағды:
a) Белгіленген жорамал мен құндылықтарды мойындау
b) Мəселелерді мойындап, оларды шешудің тиімді құралдарын іздеу
c) Нақты жəне түсінікті сипаттама
d) Релевантты ақпаратты жинақтау мен сұрыптау
e) Шешім қабылдап, дəлелдемелерді бағалау үшін нəтижелерді өз
бетінше түсіндіру
34. Оқушылар өздерінің айрықша əлеуетін көрсете алуы үшін мұғалім
олармен жұмысты қалай ұйымдастыра алады? Өзгертілген оқу жоспары
əдістемесінің көмегімен сыныпта ерекше қасиеттерімен ерекшеленетін
шағын топтарда орындалатын тапсырмалар дайындауға болады
a) Мұғалімнің соңынан қайталауды ұсыну
b) Тыңдауға үйрету үшін оқушыларға топтық жұмыс түрлерін ұсыну
c) Оқушыларға күрделенген тапсырмалар тобын ұсыну
d) Оқушыларды берілген тапсырмаларды нақты орындауға үйрету
e) Оқушыларға сыныптастарын қайталауды ұсыну
35. Талантты жəне дарынды балаларды оқытуда акселерация келесіні
болжамдайды:
a) Тапсырмаларды күрделендіруді
b) Оқу бағдарламасына сəйкес оқытуды
c) Оқу бағдарламасынан озық кетуді
d) Тапсырмаларды жеңілдетуді
e) Барлық жауаптардың дұрыстығын11
36. Талантты жəне дарынды балаларды оқытуда кім өзгертілген оқу
бағдарламасы əдістемесін ұсынды?
a) Фишер
b) Мерсер
c) Эйр
d) Валлах
e) Выготский
37. 8–9 жас аралығындағы талантты да дарынды оқушыларға
арналған жеделдете оқыту жоспары атты арнайы зерттеудегі килігудің
бір түрі:
a) Оқушылардың оқу бағдарламасын жылдам, тез игеруге жағдай жасау
b) Дене дамуы жоғары балалардың ойлау ерекшеліктерін зерттеу
c) Кіріктірілген оқу жоспарларын жүзеге асыру
d) Мектепте дарынды балалар үшін жекелеген сыныптар ашу
e) Оқу жоспарын күрделендіру
38. 80-жылдардың басында Г.Виммер мен Дж.Пернер қанша жасқа жеткенге
дейін зерде теориясы толыққанды дамымайтынын көрсетті:
a) 4–8 –жасқа
b) 3–4 –жасқа
c) 5–6 –жасқа
d) 4–6 –жасқа
e) 2–4 –жасқа
39. Жоғарырақ деңгейге өту тек төмен орналасқан қажеттіліктер
орындалған жағдайда ғана мүмкін болады деген идея оқытудың қай
тəсілінде көрініс тапқан:
a) Бихевиористік
b) Когнитивтік
c) Конструктивистік
d) Гуманистік
e) Əлеуметтік-жағдаяттық12
40. Əр түрлі жастағыларға білім беруді табысты дамытудың түйінді
қағидаларына жатпайды:
a Сыныптағы əр түрлі жастағы оқушыларды топтарға бөлу)
b) Топтағы бірлескен жұмыс үшін əр түрлі мүмкіндіктерді пайдалану
c) Білім беру нəтижелерін бағалау оқытудың ажырамас бөлігі
d) Барлық оқушылар үздіксіз оқытуды қажет ететін тұлға
e) Оқу жоспарының əр түрлі салаларында бірлесе оқуға мүмкіндік беру
41. Ұқсастық (аналогия) бойынша ойлау -
a) Адамның санасы жəне білім алуы үшін аса маңызды
b) Оқытудың басты қыры емес
c) Балалар бұл қабілетке ие емес
d) Ересектер мұндай қабілетті жоғалтады
e) Дұрыс жауабы жоқ
42. Мұғалім көшбасшылығының дамуына ықпал етпейді:
a) Оқушыларды бектіліген стандарттарға сəйкес оқыту
b) Өзгеріс енгізу үшін əріптестермен бірлесе стратегиялық шешімдер
қабылдау
c) Тəжірибені жетілдіру бойынша бастаманы өз қолына алу
d) кəсіби білімді құруға жəне таратуға атсалысу
e) бірігіп жұмыс істеуде фактілерді жинау жəне қолдану
43. Рефлексия дегеніміз:
a) Тұлғаның зейінін қоршаған ортасына аудару
b) Қоршаған ортаның іс əрекетін өзіне өлшеу
c) Тұлғаның зейінін өзіне аудару жəне оны ой толғауынан өткізу
d) Бір проблеманың көптеген шешімін іздестіру
e) Заттар мен өзгерістерді сараптау жəне негізделген шешімін шығару
44. 3-деңгейдегі үш айлық курс бағдарламасының Оқытудағы басқару мен
көшбасшылық модулі нені қарастырады?
a) Мұғалім өз тəжірибесіне енгізетінін өзгерістерді
b) Оқушылардың көшбасшылық қасиеттерін дамытуды
c) Қазақстан білім беру жүйесін басқаруды
d) Бағдарламаны дамытуды басқаруды
e) Бағдарламаны жүзеге асырудағы мектеп əкімшілігінің рөлін13
45. Мұғалім көшбасшылығы:
a) Жаңашылдығымен ерекшеленетін іс-əрекет өнімдерін алуға мүмкіндік
беретін қабілеттер жиынтығы
b) Өз тəжірибесін жетілдіру мақсатында зерттеу қажет болатын сұрақтар
мен мəселелерді мұғалім анықтайтын үдеріс
c) Мəселе қойып, оның шарттары мен оны шешу əдістерін талқылау
d) Өзіндік сападағы тұлғалық қабілеттердің ұштасуы
e) Мұғалімнің өз əрекеттері мен оны пайымдауға назар аударуы
46. Төмендегі АКТ пайдалану тəсілдерінің қайсысы дəстүрлі педагогикаға
жатады?
a) Интернет-ресурстан ақпаратты таңдап алып, оны жазбаша түрде
қолмен жазыңыз
b) Аақпаратты бағалаңыз, таңдаңыз жəне ағымдық папкада сақтауды
ұйымдастырыңыз
c) Ақпаратты дискіге жазып, желіде жариялаңыздар
d) Сыныптастарыңыз көре алатын веб-бет жасаңыз
e) Топта талқылап, өз жұмыстарыңызды редакциялаңыз
47. Моделдеу қай салада қолданылады?
a) Олардың қызметі туралы мəліметтер алу үшін табиғи жəне адамдық
жүйелерде
b) Білім беруде
c) Техникалық жетілдіруде
d) Оқытуда
e) Тəрбиелеуде
48. Подкастинг ненің құралы?
a) Саяси науқан
b) Интернет
c) Ұялы байланыс
d) Сандық теледидар
e) Шоу-бизнес
49. АКТ білім беруде төмендегі жағдайда жиі қолданылады:
a) Ақпаратты еске сақтауда, қайта шығаруда, ұсынуда
b) Гендерлік тəрбиеде
c) Балалардың бос уақытын толтыруда
d) Сынып интерьерін əрлеуде
e) Мектеп абыройын жоғарылатуда14
50. Технологиялық білімдер дегеніміз:
a) Компьютерде жақсы жұмыс жасау дағдылары
b) оқытудың қосалқы құралдары (бейне, желілік материалдар, сандық
бұқаралық ақпарат құралдары жəне т.б.) туралы білі
c) Офистік бағдарламаларды меңгеру
d) Жаңа технологияларды білу
e) Педагогикалық білімдерді дамыту қажеттілігіасыз етуланысты қамтамасыз етуответов и вопросник. Үшінші деңгейдің емтихан сұрақтары
ІІ нұсқа
1. Осы бағдарламаның негізінде қандай ғылыми теория жатыр?
a) Конструктивті оқыту тəсілі
b) Тұлғалық – бағытталған оқыту тəсілі
c) Гуманисттік оқыту тəсілі
d) Дамыта оқу теориясы
e) Құзыреттілікке – бағытталған оқу
2. Бағалаудың мақсаты неде?
a) Оқушының тап сол кезде не оқығанын қорытындылау
b) Оқушының қай кезеңде тұрғанын анықтау
c) Жазбаша жəне ауызша жауаптарды бағалау
d) Болжау жəне іріктеу
e) Бағалар қою
3. Сыни ойлаудың негізгі дағдыларына жатпайды:
a) Мониторинг
b) Бақылау
c) Сараптау
d) Шешім
e) Интерпретация
4. Мұғалім көшбасшылығының дамуына ықпал етпейді:
a) Оқушыларды бектіліген стандарттарға сəйкес оқыту
b) Өзгеріс енгізу үшін əріптестермен бірлесе стратегиялық шешімдер
қабылдау
c) Тəжірибені жетілдіру бойынша бастаманы өз қолына алу
d) Кəсіби білімді құруға жəне таратуға атсалысу
e) Бірігіп жұмыс істеуде фактілерді жинау жəне қолдану
5. Оқыту стиліне Пажарестің ұйғарымы бойынша қатты əсер етеді.
a) Мұғалімнің көзқарасы
b) Мұғалімнің білімі
c) Оқыту тəсілі
d) Оқу құрылымы
e) Оқу технологиясы
6. Жаңашыл педагогика аясында АКТ қолданудағы мұғалімдер
ұстанымына жататындар:
a) Шектелген дереккөздер
b) Ақпаратты бағалау, таңдау, ұйымдастыру мен сақтаудағы мұғалімнің
көмегі
c) Білімді мұғалімнен оқушыға тасымалдау (беру)
d) Оқушылардың өз жұмыстарын редакциялау кезеңінде пікір алмасу
мүмкіндігін шектеу
e) Барлық дауап дұрыс
7. Шульманға сəйкес оқытушының үш көмекшісі деп нені айтады?
a) Кəсіби түсінік, практикалық дағды, кəсіби тұтастық
b) Кəсіби түсінік, практикалық дағды, əлеуметтік жағдай
c) Кəсіби түсінік, əлеуметтік жағдай, кəсіби тұтастық
d) Ата-ана, əкімшілік, сынып жетекші
e) Білім, түсінік, тапсырма мен мақсаттың бағасы
8. Тиімді мұғалім анықтамасын қандай фактор сипаттайды?
a) Мұғалінің жетістігі (біліктілігі жəне сабақ беруі)
b) Сабақ беру процесі (сабақ беру тəсілі, сабақ беру жолдары)
c) Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас
d) Сабақ беру нəтижелері (оқытушының тұлғалық жəне əлеуметтік
түріндегі перспективалары)
e) Көрсетілген факторлар жиынтығы
9. Метатаным – бұл:
a) Асқын білім
b) Танымдық үдерістерді білу, түсіну жəне реттеу немесе олар туралы
ойлау, қатесін танып-білу жəне ойлауды реттеу
c) Бірнеше зерттеулердің нəтижесін біріктіруге мүмкіндік беретін жəне
оларда құнды тенденциялардың айқындалмайтындығын анықтайтын,
статистикалық тəсіл
d) Когнитивті процестер
e) Проблемалар шешімінің алгоритмдерін құра білу
10.Whitebread зертеулеріне сəйкес оқушылар 3 жасқа дейін неге қабілетті?
a) Барлық тапсырмаларды орындауға
b) Басқаларды оқытуға
c) Өздерінің оқуы үшін жауапты болуға
d) Рефлекция жасаға
e) Тапсырманың бір бөлігін орындауға
11. Перри бойынша өзін-өзі реттеп оқытудың элементтері қандай?
a) Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы
b) Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы
c) Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы жəне
проблеманы шешу мен мақсатқа жету үшін əдіс-тəсілдерді өздігінен
таңдауы
d) a жəне b
e) Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы жəне
өзіндік бағалау
12. Оқу пирамидасының ең тиімсіз оқыту үрдісі:
a) Практика
b) Талқылау
c) Демонстарция
d) Білім беру
e) Мəтін оқу
13. Оқушының ой-өрісінің дамуы олар өздеріндегі бар білімінің жаңа
біліммен əсерлесуінің, немесе сыныптағы басқа да білім көздері:
мұғалімнен, оқулықтан, құрдастарынан алынған білім негізінде
жүретіндігі неге негіз болады?
a) Оқытудың конструктивті тəсіліне
b) Үштік ілім негізінде оқытуға
c) Диалогтік оқуға
d) Қалай оқу керектігін үйретуге
e) Дəстүрлі оқытуға
14. Шанк жəне Циммерман бойынша метатаныммың негізгі аспектісі не?
a) Өз бетінше жұмыс істеу жəне даму ниеті
b) Өзгелерді оқыта білуі
c) Рефлексия жасай білуі
d) Барлық тапсырмаларды орындауға ықыласы
e) Тапсырмаларды орындау үшін стратегияны таңдай білуі
15. Ұсынылған сипаттамалардың ішінен, жұмыс жадысы анықтамасына
ең аз сəйкес келетін анықтаманы таңда.
a) Жұмысқа деген зейін динамикалы жəне қысқа
b) Жұмысқа деген зейін тұрақты жəне ұзақ сақталады
c) Жұмысқа деген зейін ақпаратты жинақтайды
d) Жұмысқа деген зейін ақпаратты рефлексивті өңдейді
e) Жұмысқа деген зейін ақпаратты қолданысқа дайындайды
16. Тиімділіктің қалыптасуына əсер ететін 4 факторды Бандура
ерекшелейді, оларға жатпайтын фактор:
a) Жанама тəжірибе
b) Өзінің жетістігі
c) Физиологиялық факторлар
d) Əлеуметтік сенім
e) Құлық
17. Төменде келтірілгендердің қайсысы ақпаратты есте сақтауға жақсы
ықпал етеді.
a) Ақпараттарды көп қайталап оқу
b) Түйінді сөздерді есте сақтау
c) Накты деректермен акпаратты байланыстыру
d) Ақпаратты бірнеше рет қайталап айту
e) Ақпаратты басқаға айтып беру
18. Қабілеттілігі жоғарылау əріптестері жəне ересек жетекшілердің
көмегімен шешілетін, мақсаттар көмегімен анықталатын, өзекті даму жəне
даму мүмкіндігі деңгейлерінің арасындағы ара қашықтықты Выготский не
деп атады?
a) Жақын арада даму аймағы
b) Көпіршелер аймағы
c) Уəждер аймағы
d) Бірлесе оқу аймағы
e) Тиімді даму аймағы
19. Суммативті бағалау мақсаты:
a) Оқуды сертификациялау немесе алға жылжыуды тіркеу, оқудың
қорытындысын шығару үшін баға қою
b) Бағаларды қорыту
c) Талантты жəне дарынды балаларды айқындау
d) Оқудың жалпы қорытындысын шығару
e) Ары қарай оқытуды түзету жоспарын құру
20. Келтірілген мысалдардың қайсысын формативті бағалаудың үлгісі
ретіне пайдалануға болмайды?
a) Мұғалім бағаны өтілген тақырып бойынша тест үшін қояды
b) Мұғалім оқушылардың жұмыстарын тексеріп болған соң қысқаша
түсініктемелер жазады
c) Мұғалім оқушылардың сабақтағы бағаларын дауыстап айтады жəне
тəжірибені жақсарту үшін ұсыныстар айтады
d) Оқушылар бір – бірінің жұмыстарын бағалайды
e) Мұғалім мен оқушы сабақ үлгерімдерінің критерийлерін бірге
жасайды
21. Əңгімелесу барысында ахуал бірлесе жұмыс жасауға емес,
бақталастыққа бағытталған əңгімені Мерсер (2000) бойынша көрсетіңіз:
a) Кумулятивтік əңгіме
b) Əңгіме – пікірталас (дебат)
c) Зерттешілік əңгіме
d) Əңгіме – ойталас (дискуссия)
e) Эвристикалық əңгіме
22. Күтілген жауаптың сапасы жоғары болу үшін мұғалімнің күту уақыты
қандай болуы керек:
a) 3-7 сек.
b) 20-30 сек.
c) 15-25 сек.
d) 40-50 сек.
e) 1-2 мин.
23. Мерсер сұхбаттың қанша түрін белгілейді?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
24. Диалог өзінің танымдық потенциалымен бөлінеді:
a) Декламация, нұсқау
b) Нұсқау, талқылау
c) Механикалық есте сақтау, диалог
d) Талқылау, диалог
e) Барлық жауаптар дұрыс
25. Баланың когнитивтік жəне əлеуметтік дамуына диалогтік оқыту
бойынша ең көп əсер ететін келесілердің қалыптасуы:
a) Қарым қатынас дағдылары
b) Сауаттылығы
c) Оқи білуі
d) АКТ дағдылары
e) Математикалық дағдылар
26. ... егер де олар осыны жасай алса, мен де оны жасай аламын деген
ойға негізделген (Бандура, 2001) өзіндік тиімділіктің қалыптасуына əсер
ететін факторды көрсетіңіз:
a) Тəжірибе – жеке жетістік
b) Модельдеу – жанама тəжірибе
c) Əлеуметтік ұстанымдар
d) Физиологиялық факторлар
e) Жанұялық тəрбие
27. Шульманның ілімі бойынша оқытудың практикалық дағдылары
төмендегідей:
a) Өз тəжірибесін көрсететін дағдыларының болуы
b) Өзінің жеке идеяларын көрсету ауқымдылығы
c) Демонстрациялау, түзету жəне оқытуды бағалау, ынталандыру,
көтермелеу, шектеу, сабақтар кезеңдерін жоспарлау жəне
оқушыларды бағалау
d) Теориялық жəне практикалық дағдылары
e) Өзінің теориялық, практикалық дағдыларын көрсете алу білігі
28. Сыни тұрғыдан ойлау – бұл:
a) Бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде
алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға жəне синтездеуге
бағытталған пəндік шешім.
b) Жобалар, жоспарлар жасау, мақсаттар қоюмен байланысты ойлау
түрі жəне бұл үнемі уақыттың тапшылығы жағдайына байланысты
өрістеп, күрделене түседі.
c) Логикалық құрастыру жəне түсініктерді пайдалану түрі жəне
негізінен ойлаудың кейінгі онтогенетикалық даму кезеңін көрсетеді.
d) Жағдайдың шынайы, физикалық түрлену көмегімен жүзеге
асырылатын міндеттерді шешу, нысанның қасиетін мақұлдау.
e) Бір мəселені шешу жолын іздестіру.
29. Барлық шешімдерді бағалау, көптеген көзқарастар мен мүмкіндіктерді
қарастыру жəне қабылдау, альтернативті интерпретацияларға ашық болу
дегеніміз, ол:
a) Рационалдық (ұтқырлық)
b) Тəртіп
c) Пайым
d) Сынаржақтылықтың болмауы
e) Өзіндік сана-сезім
30. Дональд Шон өзінің Кəсіби іс-əрекетте қалай ойланады зерттеуі
барысында қандай ұғымды енгізді?
a) Ойлы мұғалім
b) Мұғалім-тəлімгер
c) Мұғалім-жаңашыл
d) Рефлективтік практик
e) Мұғалім-көшбасшы
31. Үш айлық курс бағдарламасындағы талантты жəне дарынды балаларға
білім беру нені қарастырады:
a) Қазақстандық оқушылардың халықаралық байқауларға қатысу
қажеттігін
b) Дарындылықты ерте жастан бастап диагностикалауды
c) Дарындылықты анықтау мен дамытудағы инклюзивті амалдар мен
тəсілдерді
d) Дарынды балаларды оқытуға арналған мектептер санын көбейтуді
e) Балалардың дарындылығын дамыту үшін ата-аналардың
жауапкершілігін арттыруды
32. Дэбора Эйр жаңа жағдайға қалыптастырған Мейкер мен Нильсонның
оқу жоспарын өзгерту моделіне қандай өзгерту енбейді?
a) Мазмұнына өзгерістер енгізу (үдеріс пен нəтижені қоса есептегенде)
b) Бағалау жүйесіндегі өзгерістер
c) Оқу мəнмəтініндегі өзгерістер
d) Қолданылатын əдісті өзгерту
e) A-d нұсқалары дұрыс
33. Баланың дамуын ресми түрде қалай анықтауға болады:
a) Пəндік олимпиадаларға қатысу нəтижесі бойынша
b) Бұл нəтиже ресми түрде бағаланбайды
c) Оқу жетістіктерінің нəтижесімен
d) Оқушылардың өзін өзі бағалауы арқылы
e) Дұрыс жауабы жоқ

34. Талантты балаларға сыныпта жəне сыныптан тыс күрделенген оқу
бағдарламасын ұсыну дегеніміз нені көрсетеді:
a) Кіріктірілген тəсіл
b) Килігу стратегиясы
c) Ынтымақтастық педагогикасы
d) Табиғи даму тұжырымдамасы
e) Дамыта оқыту теориясы
35. Оқушыларды жас ерекшеліктеріне сəйкес оқыту мен оқу неге мүмкіндік
береді:
a) Оқу үдерісін саралауға
b) Əлемдік білім беру кеңістігіне шығуға
c) Мектепте оқу мерзімін едəуір қысқартуға
d) Мектепті қаржыландыруды қысқартуға
e) Оқытылатын пəндер санын көбейтуге
36. Пиаженің кезеңдер теориясы бойынша нақты операциялар кезеңінде
балалар осы жаста болады:
a) 7-11 жас
b) 3-5 жас
c) 12-15 жас
d) 5-7 жас
e) 16-17 жас
37. Гуманистік тəсілдің негізін салушылар:
a) А.Бандура
b) Маслоу и Роджерс
c) Хаген мен Хейл
d) Роджерс пен Хаген
e) Дұрыс жауабы жоқ
38. Көшбасшылық дегеніміз:
a) Мұғалім дауысын күшейту
b) Өз тəжірибесін ұдайы жетілдіру жəне тəжірибесін тарату
c) Тəжірибені талдау жəне құбылыстарлдың себептерін анықтау
d) Қол жеткен жетістіктерге қанағат ету
e) Өз тəжірибесін жетілдіру бойынша бастаманы өз қолына ала білу
жəне əріптестерімен бірлесе шешім қабылдау
39. Көшбасшылықты дамыту бойынша жұмыстың алғашқы кезеңін
көрсетіңіз
a) Əрекеттерді жоспарлау
b) Құндылықтарды анықтау
c) Кəсіби міндеттерді анықтау
d) Даму бағдарламасын құруға арналған келісім мен кеңестер
e) Зерттеуге негізделген көшбасшылықты дамыту жұмыстары
40. Көптеген мұғалімдер үшін АКТны білу келесі білім категорияларына
жатады:
a) Педагогикалық
b) Пəндік
c) Технологиялық
d) Процессуалдық
e) Концептуалдық
41. Білімдердің педагогикалық аспектісі қандай құрамдас бөліктердің
біртұтастығы болып табылады?
a) Пəннің мазмұны мен педагогикалық білімдердің
b) Оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің
c) Оқу-тəрбие мазмұны мен педагогикалық білімдердің
d) Оқыту мен тəрбиелеу мазмұнының
e) Тəрбие мен педагогикалық білімдердің мазмұны
42. Конструктивті сабақ беруде мұғалімнің рөлі қандай?
a) Өтіп жатқан материалды түсіндіру
b) Жекеленген жұмыс дағдыларын дамыту мақсатында құрбыларымен
пікір алмасуға регламент жасау
c) Білім алу үшін мүмкіндіктерді қамтамасыз ету
d) Оқушыларға тапсырмалардың орындалу үлгісін ұсыну
e) Оқушыларға мақсатқа жету стратегиясын ұсыну
43. Тиімді сабақ беру жəне сыныптағы оқытуға төменде көрсетілген
стратегиялардың қайсысы көбірек сəйкес келетіндігін таңдаңыз:
a) Мұғалімдер тəжірибелі əріптестерінің сабақтарына қатысады
b) Курстарда мұғалімдер тұрақты білім алады
c) Əртүрлі сабақ беру тəсілдерін пайдаланып, мұғалімдер эксперимент
жасайды
d) Сабақ берудің жаңа тəсілдерін енгізуге əкімшілік қызығушылық
танытады
e) Басқа мектептердің тəсілдерін мұғалімдер пайдаланады
44. Бағалаудың барлық түрінің жалпылама сипаттамасы болып табылады:
a) Бақылау, интерпретация, тұжырымау
b) Формативті, суммативті, қорытқы
c) Анализ, салыстыру, синтез
d) Жинақтау, абстракциялау, пайымдау
e) Мойындау, негіздеу, қолдану
45. Келтірілген пікірдің қайсысы сұхбаттың зерттеушілік сипатын береді:
a) Басқалардың айтқандарын қабылдайды жəне онымен келіседі
b) Сұхбат білім алмасу үшін пайданылады, оған қатысушылар бір -
бірінің идеясына төзімділік білдіреді
c) Əңгімеге қатысушының əрқайсысы өз шешіміне келеді
d) Əрқайсысының идеясы пайдалы деп бағаланады, бірақ мұқият
бағалаудан өтеді
e) Идеялар өңделеді жəне қайталанады, бірақ бағаланбайды
46. Кішкентай балалардағы сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың оңтайлы
тəсілі қандай?
a) Балаларды əр нəрсеге күдікпен қарауға ынталандыру
b) Балаларды өз бетінше дəлелдер іздестіруге ынталандыру
c) Балалардың жеке басының тəжірибесіндегі дəлелдерге мəн беруге
ынталандыру
d) Құрбыларымен дəлелдемелер арқылы пікірсайысқа түсу
e) Дұрыс жауабы жоқ
47. Əр түрлі жастағыларға білім беруді табысты дамытудың түйінді
қағидаларының бірі:
a) Оқушыларға жеке жұмыстар ұсыну
b) Сыныптағы əр түрлі жастағы оқушыларды топтарға бөлмеу
c) Уақытпен шектелген тапсырмаларды беру
d) Бар назарды оқу жоспарына аудару
e) Сыныптағы əр түрлі жастағы оқушыларды топтарға бөлу
48. Басқару мен көшбасшылықты жүзеге асыру үшін мұғалім өзін қалай
сезінуі керек?
a) Ерекше тұлға ретінде
b) Ақпараттық жалғыз көзі ретінде
c) Оқу қоғамдастығының бөлігі ретінде
d) Сыныптағы биліктің иесі ретінде
e) Кез келген жағдайда жағдаят қожайыны ретінде
49.Оқытуда АКТ қолдану дегеніміз:
a) Бағалауда қолданылатын құрал
b) Мұғалімге оқытуға көмектесетін жəне оқушыларға ғылыми
ұғымдарды түсінуге мүмкіндік беретін құрал
c) Сандық технологиялар туралы білімдерін кеңітетін əдіс
d) Үлкен ақпарат ағынын өңдеу құралы
e) Жоғарыдағылардың барлығы
50. Технологиялық білім – бұл:
a) Техникалық сипаттамаларды білу
b) Техникалық құрылғылардың құрылысын білу
c) Оқытудың қосалқы құралдары туралы білім
d) Педагогикалық технологияларды білу
e) Дұрыс жауабы Үшінші деңгейдің емтихан сұрақтары
IIІ нұсқа
1. Орта білім беру жүйесінде əлемдік деңгейде анағұрлым кең тараған
теориялық оқыту тəсілін атаңыз.
a) Дайын білім беруге негізделген оқыту
b) Механикалық түрде есте сақтау
c) Сын тұрғысынан ойлау
d) АКТ-ны қолдану
e) Сындарлы (конструктивті) оқыту
2. Мұғалімнің ....... - оның көзқарасы, қабылдаған шешімінің жəне іс-
əрекетінің негізі.
a) Білімі
b) Ұстанымы
c) Біліктілігін
d) Ойлау жүйесі
e) Сенімі
3. Құзырлы оқытудың маңызды факторын атаңыз.
a) Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынастың нығаюы
b) Оқушының тақырыптың мəнін өз бетімен меңгеруін мұғалімнің
зерттеуі мен бағалауы
c) Оқушының оқудағы жауапкершілікті сезінуі, түсінуі
d) Мұғалімнің оқушы оқу жетістігін бағалау үрдісі
e) Мұғалімнің оқушы жан дүниесін түсінуі
4. Шульман ілімінің (теориясының) үш көмекшісі:
a) Бас, ойлау, жады
b) Бас, қол, жүрек
c) Бас, жүрек,сезім
d) Бас, сана,тəжірибе
e) Ақыл, қайрат, жүрек4
5. Адамдардың қалай оқитындықтарын түсіну туралы ғылым салаларын
көрсетіңіз.
a) Ғылыми қорлар жиынтығы, аффективтік теория, педагогика
b) Когнитивті теориялар, зияткерлік, даму
c) Əлеуметтік психология, аффективтік теория, когнитивті психология
d) Шығармашылық, психология, қарым-қатынас
e) Əлеуметтік психология, зияткерлік, даму
6. Субъектілер көп қырлы зияткерлікке (КҚЗ) ие деп есептеген ғалым
кім?
a) Говард Гарднер
b) Джон Саймонс
c) Жан Пиаже
d) Авраам Маслоу
e) Джон Дьюи
7. Тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі (көпірше)
болып табылады?
a) Жұмысты оқулықтан көшіріп жазу
b) Есепті шығару алгоритмін ұстану
c) Практикалық тапсырманы орындау үшін оқулықты
қолдану
d) Мұғалім көмегімен оқушының тапсырманы орындауы
e) Мұғалімнің есепті шығару алгоритмін түсіндіруі
8. Мидың артқы бөлімінің желке тұсы ... жауап береді.
a) Ауызша жəне тұжырымдалық білімнің сақталуына
b) Визуалды бейнелерді қабылдау мен жадыда сақтауға
c) Қол жəне дене рецепторларына
d) Сөйлеуге
e) Ойлауға5
9. Адам қажеттіліктерінің иерархиясында Авраам Маслоу қандай
қажеттілікті негізгі (жоғарғы) деп атайды?
a) Сүйіспеншілікке, қарым-қатынасқа деген қажеттілік
b) Құрметтеуге деген қажеттілік
c) Физиологиялық қажеттілік
d) Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі
e) Қауіпсіздікке деген қажеттілік
10. Оқу қай жерде өтетініне қарамастан оқытудың жалпы белгілерін атаңыз:
a) Адамдар өз бетінше оқиды
b) Адамдар белгілі бір мақсат қою арқылы оқиды
c) Адамдар қиындықтарды жеңе отырып оқиды
d) Адамдар диалог, талқылау, дебат, ынтымақтастықтағы іс-əрекет,
арқылы оқиды
e) Адамдар өз қажеттілігін өтеу үшін оқиды
11. Карл Роджерстің дамытқан тұжырымдамасы:
a) Мен тұжырымдамасы жеке тұлғамен, оның тəжірибесімен қарым-
қатынас жасау маңыздылығы туралы
b) Мидың қызметі туралы зияткерлік қырларының тұжырымдамасы
c) Үштік модель теориясы
d) Биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер
e) Субъектілер көп қырлы зияткерлікке (КҚЗ) ие
12. Өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін факторлар, бұл:
a) Биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, қауіпсіздікке деген
қажеттілік,
b) Сүйіспеншілікке жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік, өзін-өзі
құрметтеуге деген қажеттілік, өзін-өзі таныта білу,
c) Қол жеткізілген нəтиже, жанама тəжірибе, əлеуметтік ұстаным,
физиологиялық факторлар
d) Метатану, оқыту, оқу дағдылары
e) Эффективті, əлеуметтік, когнитивті6
13. ЖАДА оқушы дамытатын дағды мен қабілеттер, өз бетімен жасай
алмайтын тапсырмалар көлемін айқындайды. Осы тапсырмаларды
орындауда, оқушыларға жаңаны үйренуде тірек болады.
a) Орындау үшін аса көп ынта-зейінді талап етпейтін сұрақтар
b) Ересектердің көмегі немесе қолдауы
c) Білім алушылар маңызды деп бағалаған тапсырмалар
d) Оқушылардың өз пікірін білдіру арқылы білім алуы
e) Оқушылар бірлескен зерттеу барысында да анықтай алады
14. Оқушыларды ынталандыру жəне дамыту үшін əңгімелесуді қандай
формада қолдану қажет деп ойлайсыз?
a) Диалог
b) Жұптық жұмыс
c) Ұжымдық жұмыс
d) Монолог
e) Топтық жұмыс
15. Оқытудағы əңгіме түрлерін атаңыз.
a) Əңгіме-дебат, кумулятивті əңгіме, зерттеушілік əңгіме
b) Талдау, қолдану, топтық əңгіме
c) Сұрақ қою, жауап алу, əңгіме-дебат
d) Зерттеушілік əңгіме, диалог, түрткі болу
e) Диспут, кумулятивті əңгіме, талдау
16. Чиксентмихаи бойынша өзіндік мақсатты қалыптастыруға арналған
зерігу жағдайы қандай аймақта болуы мүмкін?
a) Əлсіз дағды, төмен талап
b) Күшті дағды, төмен талап
c) Жоғары талап, əлсіз дағды
d) Күшті дағды
e) Ешқайсысы да келмейді7
17. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың қандай техникаларын
пайдалануға болады?
a) Түрткі болу, сынақтан өткізу жəне қайта бағыттау
b) Ынталандыру, ойландыру, бағыттау
c) Сынақтан өткізу, түзету, нақтылау
d) Қайта бағыттау, ынталандыру, жетелеу
e) Түрткі болу, кеңейту, жинақтау
18. Оқыту – бұл жекелеген құбылыс немесе дағды емес, ол ....
a) Оқушылардың оқуға деген қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін
педагогикалық тетіктердің біртұтас кешені
b) Мұғалімдердің оқушыға білімді дайын түрде беріп, қайталап сұрауы
c) Мұғалімнің өзінің сабақ беруіне басты назар аударуып, оқытуды
ұйымдастыруы
d) Оқушылардың өздігінен оқуын қадағалап, оқып үйрену дағдыларын
қалыптастыру
e) Оқушылардың берген білімді игеруі, үйренгенін пайдалана алуы
19. Оқыту мен оқудағы жаңа тəсілдер модулінің негізінде жатқан теория?
a) Əлеуметтік-сындарлылық тұрғыдан оқыту теориясы
b) Өздігінен білім алу теориясы
c) Қашықтықтан оқыту
d) Дайын білімді таратуға негізделген дəстүрлі əдіс
e) АКТ-ны қолдану
20. 1-апта, 3-күндегі Дипактың қасиеті:
a) Ұшқыр ойы
b) Шеберлігі
c) Ұстанымы
d) Ынтасы
e) Тапқырлығы
21. Мерсер əңгімелесудің үш түрін анықтаған:
a) Зерттеушілік əңгіме, авторитарлық əңгіме, əңгіме-дебат
b) Диалогтік əңгімесу, бейресми əңгіме, əңгіме-дебат
c) Əңгіме-дебат, кумулятивтік əңгіме, зерттеушілік əңгіме
d) Зерттеушілік əңгіме, бейресми əңгіме, ұжымдық
əңгімелесу
e) Ауызекі əңгіме, бейресми əңгіме, топтық əңгіме8
22. Мұғалімнің сұрақ қойғаннан кейін де жəне жауап алғаннан кейін де
кідіріс жасауы қажет пе?
a) Жоқ, тек сұрақ қойғаннан кейін
b) Жоқ, тек жауап алғаннан кейін
c) Екі ойлау операциясы аралығында екі секундтық кідіріс
қажет
d) Үзіліс қажет емес
e) Дұрыс емес жауапқа реакция кезінде
23. Сабақта диалогтің маңызды рөлін анықтаған ғалымдар:
a) Мерсер, Литлтон
b) К. Роджерс
c) Дж. Дьюи
d) А. Маслоу
e) Ж. Пиаже
24. Кембридж университетінің зерттеушілері қандай жобаға жұмысқа
тартылды?
a) Жасөспірім үні
b) Ұстаз үні
c) Бала үні
d) Оқушы үні
e) Табиғат үні
25. Қалай оқу керектігін үйретуде мұғалім оқушыға қандай міндеттер қояды?
a) Білім міндеті қоятын талаптарды түсіну
b) Жеке ойлау үдерістерін жəне олардың жұмыс қағидаттарын зерттеуге
c) Міндеттерді орындау стратегияларын əзірлеуге жəне ойластыруға
d) Нақты міндет үшін сəйкес келетін стратегияларды таңдау
e) Жоғарыдағыл
26. Өздігінен реттелетін оқудың үш элементін көрсетіңіз:
1. тапсырмамен жұмыс істеу барысында өздігінен бағытталушылығы
2. тапсырманы орындауда нұсқаулықты басшылыққа алуы
3. проблеманы шешу мен мақсатқа жету үшін əдіс-тəсілдерді өздігінен
таңдауы
4. оқушының проблемалар мен мақсаттарды топта бірігіп шешуі
5. оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы
a) 1,2,3
b) 1,2,4
c) 2,3,5
d) 2,3,4
e) 1,3,5
27. Оқытудағы əңгімелесу - қарым-қатынас жасаудың бірсарынды емес,
керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүре отырып, осының негізінде
оқушының білім алуы жүретін өзара байланысты үдеріс. Авторы кім?
a) Барнс
b) Александер
c) Мерсер
d) Ходжкинсон
e) Флейвел
28.Оқытудың мұғалімді селқос тыңдағанда емес, вербальды құралдарды
қолдану нəтижесінде, яғни сөйлесу, талдау жəне дəлелдеу барысында
жүзеге асатынын көрсеткен кім?
a) Мерсер (2000)
b) Выготский
c) Барнс (1971)
d) Райан мен Деки (2009)
e) Пиагет
29.Бағалаудың басты мақсаттарының біреуі:
a) Үздік оқушылардың санын көбейту
b) Үлгерімін анықтау
c) Өзіндік əрекет ету
d) Кері байланыс орнату
e) Дұрыс жауабы көрсетілмеген 10
30.Оқушылардың білім берудің белгілі бір кезеңінде алған жетістіктерін
бағалау түрі:
a) Жиынтық бағалау
b) Оқыту үшін бағалау
c) Формативті жəне жиынтық бағалау
d) Бағасыз бағалау
e) Барлығы дұрыс
31.Мұғалімнің бағалауды кім үшін жəне қалай өткізу керек екендігі туралы
түсінік қайда көрсетілген?
a) Бағдарлама мазмұнында
b) Кестеде
c) Ережеде
d) Талаптар жиынтығында
e) Бағалаудың мақсатында
32.Сыни тұрғыдан ойлауды үйретуде қолданылуы мүмкін əдістер ретінде
қайсылары көрсетілген?
a) Зерттеушілік əңгіме немесе дəйектеу
b) Диалогтік оқыту
c) Қолдау
d) Жоғарыдағылардың барлығы
e) Дұрыс жауабы жоқ
33.Бағалау (латынша) сөзінің мағынасы:
a) Жақын отыру
b) Зерттеушілік əңгіме жүргізу
c) Стандарттарды бақылау жəне орындау
d) Танымдық үдерістерді білу, түсіну, жəне реттеу немесе олар туралы
ойлау
e) Есте сақтауды жақсарту11
34. Бағдарламаның негізгі ғылыми-теориялық негізі:
a) Сындарлы оқыту теориясы
b) Өздігінен білім алу теориясы
c) Қашықтықтан оқыту
d) Дайын білімді таратуға негізделген дəстүрлі əдіс
e) Диалогтік оқыту тəсілі
35.Оқушылардың сандық сауатты болуы...
a) Барлығы дұрыс
b) Сыни тұрғыдан ойлауы
c) Əлеуметтік хабардарлығы
d) Оқуға əлеуметтік тартылуы
e) Сандық құралдарды пайдалана білуі
36. Өзгертілген оқу жоспары əдістемесінің көмегімен сыныпта ерекше
қасиеттерімен ерекшеленетін шағын топтарда орындалатын тапсырмалар
дайындауға болады, бірақ топ құру кезінде барлық оқушылар үшін тиімді
оқыту үдерісін ұйымдастыру икемділікті талап ететіндігі туралы идеяның
авторы кім?
a) Эйр
b) Фриман
c) Мерсер
d) Ренцулли
e) Рейс
37. Бағдарлама аясында талантты жəне дарынды балаларды оқытуды дамыту
үшін қолданысқа енген жаңа тəсіл:
a) Инклюзивті тəсіл
b) Өңірлік, ұлттық, халықаралық сайыстар
c) Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сəйкес оқыту
d) Өздігінен оқыту
e) Қашықтықтан оқыту12
38. Акселерация:
a) Оқушының оқу бағдарламасына сай тез дамуы
b) Оқушының бағдарламадан тыс қарқынды дамуы
c) Дарынды, талантты оқушыларды оқытудың бір əдісі
d) Оқушылардың тіл үйренудегі өзгерісі
e) Дарынды, талантты балалардың оқуға деген қызығушылығын арттыру
39. Оқушылар əлемді түсіну үшін құрылымдар мен модельдерді игеріп қана
қоймай, өз құрылымы бар ортаға қатысады. Оқу сан алуан тəжірибелік
қызметке қатысуды қамтиды - деген қағидат оқушылардың жас
ерекшеліктеріне сəйкес оқыту мен оқу модулінің қай тəсіліне сəйкес келеді.
a) Оқытудың бихевиористикалық тəсілдеріне
b) Оқуға когнитивтік тəсілге
c) Оқытудағы гуманистік тəсілге
d) Оқудағы əлеуметтік-жағдаяттық тəсілге
e) Оқудағы психолого - педагогикалық тəсілге
40. Ұзақ мерзімді жадының үш компонентін атаңыз.
a) Жұмыстық, эпизодтық, семантикалық
b) Рəсімдік, эпизодтық, семантикалық
c) Жедел, рəсімдік, эпизодтық
d) Рəсімдік, эпизодтық, тұрақты
e) Эпизодтық, семантикалық, жұмыстық
41. Кохлберг өнегелі даму теориясында неше кезеңді бөліп көрсетті?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7 13
42. Субъектілерге басқалардың мінез-құлқының салдарын көруге, əртүрлі
мінез-құлықтың салдары туралы белгілі түсінік алуға мүмкіндік беретін
тəсілдің бірі:
a) Оқу
b) Сөйлеу
c) Бақылау
d) Əңгімелеу
e) Жазу
43. Сыни тұрғыдан ойлаудың сипаты:
a) Пəнге деген сыни көзқарас
b) Ойлау туралы ойлану
c) Тақырыптың мазмұнына терең үңілу
d) Оқушы үніне құлақ асу
e) Логикалық ойлау
44. Мерсер сыныпта талқылаудағы дəлелдің үш түрін анықтаған. Оның бірі
кумулятивтік əңгімеде:
a) Оқушылар бəсекеге қабілетті, басқа адамдардың көзқарасын
қабылдауды қаламайды
b) Ұсыныстар жайында күмəн туып, қарсы дау айтылып, негізделген
дəлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы жалғасады
c) Оқушылар бір-бірімен жаңа жəне тиімді тəсілдерді іздестіреді
d) Оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды жəне сындарлылыққа
негізделеді
e) Балалар қате жауап бергені үшін қорықпай, өз идеяларын еркін
жеткізеді
45. Джон Дьюи мен Дональд Шонның еңбектерінен туған ұғым:
a) Техникалық ұтымдылық
b) Іс əрекет барысындағы толғаныс
c) Іс-əрекеттен кейінгі толғаныс
d) Рефлексивті практик
e) Құзырлы мұғалім14
46. Бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде алынған
ақпаратты ойлауға , бағалауға, талдауға жəне синтездеуге бағытталған пəндік
шешім - ..?
a) Сыни тұрғыдан ойлау
b) Оқыту үшін бағалау жəне оқытуды бағалау
c) Талантты жəне дарынды балаларға білім беру
d) Білім беру мен білім алудағы жаңа тəсілдер жиынтығы
e) Оқытудағы көшбасшылық
47. Төмендегілдердің қайсысы мұғалімнің жұмыс тəжірибесін, жаңа
тəсілдерді қолдану жəне бағалау əрекеттерін қамтиды.
a) Мұғалімдердің диалогтық оқытуы
b) Мұғалімнің көшбасшылығы
c) Мұғалімнің сыни тұрғыдан ойлауы
d) Мұғалімнің дарынды балаларды оқытуы
e) Мұғалімнің оқытуды жоспарлауы
48.Көптеген мұғалімдер қай жұмысты жақсы бастама деп санайды?
a) Өз тəжірибесін жетілдіруді
b) Өз жалақысын арттыруды
c) Өз қызметін жетілдіруді
d) Өз санатын көтеруді
e) Өз көзқарасын нақтылауды
49.Педагогикалық дамуды қамтамасыз ету үшін кəсібилік түсінудің қандай
нақты тəсілі талап етіледі?
a) Жеке тұлғаға бағытталған
b) Ұжымдық жəне кешенді
c) Сыныпқа бағытталған
d) Мазмұнға бағытталған
e) Пəнге бағытталған15
50. Мұғалімнің көшбасшылығын дамыту жұмыстары қандай түсінікке
негізделіп құрылған?
a) Мұғалім – зерттеуші
b) Мұғалім – дамыту жұмысының көшбасшысы
c) Мұғалім – өзгеріс жасаушы
d) Мұғалім – тəлімгері
e) Мұғалім – оқытушы ардыңҮшінші деңгейдің емтихан сұрақтары
IV нұсқа
1. Əлемдік тəжірибеде қолданылып отырған сындарлы теориялық оқытуға
негізделген тəсіл дегеніміз не?
a) Көрсеткішке негізделген оқыту
b) Дəстүрлі оқытудың жетілдірілген түрі
c) Пəнді терең түсіну қабілетін дамыту жəне алған білімдерін пайдалана
алуын қамтамасыз ету
d) Оқытудан алынған механикалық түрде есте сақталған мəліметтерді
сынақ кезінде ұтымды пайдалана алуы
e) Жаттау қабілетін дамыту
2. Стронгтың айтуынша: Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін
өрістетудегі негізгі тұлға -...
a) Мектеп директоры
b) Мұғалім
c) Білікті мұғалім
d) Ғылыми жетекші
e) Оқушы
Табысты оқыту жəне құзырлы мұғалім
3. Құзырлы оқытудың маңызды факторын атаңыз:

a) Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынастың нығаюы
b) Оқушы тақырыптың мəнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай
алуы
c) Оқушының оқудағы жауапкершілікті сезінуі, түсінуі
d) Мұғалімнің оқушы еңбегін бағалау үрдісі
e) Мұғалімнің оқушы жан дүниесін түсінуі
4. Мұғалімге тəн белгілер - үш көмекші кімнің ілімі:
a) Пажарес
b) Шульман
c) Хэтти
d) Барбер
e) Шолиер4
Адамдардың қалай білім алатыны туралы білім саласындағы заманауи
жетістіктер
5. Оқушыларды дəлелді пікірталасқа тарту үшін мұғалім оқушылар тобын
қалай ұйымдастыра алады?
a) Оқушыларды топтарға біріктіріп, оларға тапсырма береді
b) Бір-бірімен қарым-қатынас жасауға үйрету мақсатында оқушыларды
топтарға біріктіреді
c) Бір-бірін тыңдап, əңгімелесуге үйрету мақсатында оқушыларды
топтарға біріктіреді
d) Нақты тапсырманы орындау мақсатында оқушыларды топтарға
біріктіріп, рөлдерді бөледі;
e) Оқушыларды топтарға біріктіріп, оларға өз пікірлерін дəлелдеуді
үйретеді

6. Рефлексивті ойлаудың динамикалық үдерісі мидың қай бөлігінде өтеді?

a) Самай бөлігінде
b) Маңдай бөліктерінде
c) Төбе бөліктерінд
d) Желке бөліктерінде
e) Мишық бөлігінде
7. Адами зияткерлік – бұл жеке тұлға өміріне қатысты шынайы ортаны
бейімдеуге, іріктеуге жəне құруға бағытталған ой əрекеті жолдарының
авторы:
a) Мерсер, Александер
b) Роберт Стернберг
c) Дж. Дьюи
d) Ж. Пиаже
e) Выготский, Вуд
8. Когнитивті даму дегеніміз не?
a) Баланың оқу жəне проблеманы шешу қабілеті
b) Баланың ойлау қабілеті
c) Баланың жетістікке жету мотивациясы
d) Баланың қабылдауы, зейіні
e) Баланың ынтасы5
Оқудың мотивациялық жəне аффективті теориялары
9. Ынтаның иерархиялық моделін əзірлеген Авраам Маслоудың мен
тұжырымдамасын қорғап жəне қолдап тұратын екі мотивін атаныз:
a) Қорғау жəне тəртіп
b) Жетістік жəне мəртебе
c) Өзін-өзі сыйлау жəне өзін-өзі бақылау
d) Баспана жəне жылу
e) Отбасы жəне ұжым
10. Қажеттіліктер иерархиясын көрсетіңіз:
a) Биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, қауіпсіздік,
сүйіспеншілікке жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік, өзін-өзі
құрметтеуге деген қажеттілік жəне өзін-өзі жүзеге асыра білу
b) Махаббатқа жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік, өзін-өзі
құрметтеуге деген қажеттілік жəне өзін-өзі жүзеге асыра білуі
c) Биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, қауіпсіздік, өзін-өзі
жүзеге асыра білу
d) биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, қарым-қатынасқа
деген қажеттілік, өзін-өзі құрметтеуге деген қажеттілік жəне өзін-өзі
басқару
e) биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, өзін-өзі құрметтеуге
деген қажеттілік жəне өзін-өзі жүзеге асыра білу
11. Адам қажеттіліктерінің иерархиясында Авраам Маслоу қандай
қажеттілікті ең жоғарғы деп көрсетеді?
a) Сүйіспеншілікке, қарым-қатынасқа деген қажеттілік
b) Құрметтеуге деген қажеттілі
c) Физиологиялық қажеттілік
d) Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі
e) Қауіпсіздікке деген қажеттілік
12. Мен тұжырымдамасының авторы жəне білім берудің қисын мен
интуиция, зияткерлік пен сезімді қамтитыны туралы идеяны өрбітуші:
a) К.Роджерс
b) А.Маслоу
c) Вагнер
d) Гарднер
e) Д.Хетти6
Білім берудің əлеуметтік-мəдени теориялары
13. Төмендегі жауаптың қайсысы Жақын арадағы даму аймағы (ЖАДА)
мəнін ашып береді
a) Оқушының өз бетімен қол жеткізе алмайтын оқу деңгейін ықпалды
адамның көмегімен қамтамасыз ету
b) Оқушының өзінің мықты жəне əлсіз жақтарын сезінуі
c) Оқушылардың өздері де оқу үдерісіне белсенді қатысуын талап ету
d) Оқушымен білім беру мəселері бойынша пікірлесу
e) Оқушылар өздігіне мəселелерді шешу жолдарын қарастырады
14. Оқушыларды ынталандыру жəне дамыту үшін əңгімелесуді қандай
формада қолдану қажет деп ойлайсыз:
a) Диалог
b) Жұптық жұмыс
c) Ұжымдық жұмыс
d) Монолог
e) Топтық жұмыс
Білім беру мен білім алудағы жаңа тəсілдер
15. Əлеуметтік-сындарлылық тұрғыдан оқытуды түсіну (Vygotsky, 1978,
Wood, 1998) ... негізінде жатыр:
a) Оқыту мен оқудағы жаңа тəсілдер
b) Оқыту үшін бағалау жəне оқуды бағалау
c) Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сəйкес оқыту жəне оқу
d) Оқытудағы басқару жəне көшбасшылық
e) Оқытуда АКТ-ны қолдану
16. Оқушылар ортақ проблема бойынша бірлескен түсінік қалыптастырып,
идеялармен пікір алмасып, бір-бірінің идеяларын талқылады жəне баға беріп,
ұжымдық білім мен түсінікті қалыптастырды. Оқушылар қандай əңгіме
түріне тартылды?
a) Зерттеушілік əңгіме
b) Топтық əңгіме
c) Қиылысқан əңгіме
d) Кумулятивті аңгіме
e) Бірлескен əңгіме 7
17. Дұрыс сұрақ қою – сабақ берудің тиімді құралы болып табылады.
Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың қандай техникалары
пайдаланылады?
a) Түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау
b) Жауап алу, сынақтан өткізу, жауапты түзету
c) Идеясын дамытуға бағыттау, сынақтан өткізу, қайталау
d) Дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу, кері сұрақ қою
e) Толық жауап беруге итермелеу, жауапты қайталап айту, қайта бағыттау
18. Дағдысы жоғары оқушыға орта немесе төмен деңгейдегі тапсырмаларды
орындату барысында оқушы қандай күйге түседі?
а) Зерігеді
b) Алаңдайды
c) Қалыпты жағдайда болады
d) Мазасызданады
e) Қуанады
19. Оқушының тапсырманы қалай талдайтынын жəне бағалайтынын немесе
күрделілік деңгейін қалай салыстыратынын көрсетуі, метатанудың қай
аспектісін қамтиды?
a) Оқушының мақсаты мен тапсырмаларын білу, түсіну жəне бағалауды
қамтиды
b) Өзін оқушы ретінде тану
c) Тапсырманы орындауға қажетті білім мен тəсілдер мониторингі
d) Оқушының күшті жəне əлсіз жақтары туралы метакогнитивтік түсінігі
e) Оқушының тапсырманы орындаудағы түрлі тəсілдерді салыстырмалы
түрде тиімді бағалауы
Диалогтік оқу
20. Диалогтік оқыту кезінде өзара білім алмасуға жағдай туғызатын не?
a) Мұғалім мен бала бірігіп, тапсырманы орындайды
b) Бала қате жауап бергені үшін қорықпай, өз идеяларын еркін жеткізіп,
бір-біріне өзара түсіністікке жетулеріне көмектеседі
c) Мұғалімдер мен балалар бірін-бірі тыңдап, идеялармен бөліседі, жəне
балама көзқарастарды қарастырады
d) Оқушы мен оқушы диалогтік қарым – қатынасқа түседі
e) Жоғарыдағылардың бəрі дұрыс8
21. Əңгімелесудің жоғары формасын анықтаңыз:
a) Əңгіме- дебат
b) Топтық əңгіме
c) Зерттеушілік əңгіме
d) Ауызекі əңгіме
e) Диалог жүргізу
22. Оқытудағы əңгімелесу - қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі
емес, керісінше, идеялар екі жақты бағытта жүре отырып, осының негізінде
оқушының білім алу үдерісі алға жылжиды. Дəйексөз кімдікі?
a) Барнстікі
b) Александердікі
c) Ходжкинсондікі
d) Мерсердікі
e) Выготскийдікі
23. Зерттеушілік əңгіме бұл:
a) Бəсекелестікке бағытталған
b) Əңгіме білім алу мақсатында
c) Оқушыларды əңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын
əңгіменің түрі
d) Ой пікірлерде үлкен алшақтық болады жəне əрқайсысы өз
шешімдерінде қалады
e) Сұрақтарға жауап алу
Қалай оқу керектігін үйрету
24. Өзін-өзі реттеу моделін анықтаңыз:
a) Алға даму, нақты шешім шығару, бастамашыл, көшбасшылық
b) Эмоциялық, когнитивтік, ынталандырушылық, əлеуметтік
c) Əлеуметтік, білімділік, ынтымақшылдық, эмоциялық
d) Метатану, зияткерлік, толеранттылық, сенімділік
e) Бақылаушылық, шығармашылық, таным деңгейін арттыру, еңбекқор
25. Флейвелл бойынша метатануды өлшеудің құрылымы:
a) Өзін оқушы деп білуі
b) Мақсаттар мен тапсырмаларды білу, түсіну жəне бағалау
c) Тапсырманы орындауға қажетті стратегиялардың мониторингі
d) Тапсырманы орындауға қажетті стратегияларды білу
e) Жоғарыдағылардың бəрі дұрыс9
26. Мұғалім оқушыларда ... деп аталатын қасиеттердің болуына
жағдай жасауға тырысуға тиіс:
a) Сыртқы уəж
b) Сыртқы түрткі
c) Сыртқы ынта
d) Ішкі уəж жəне өзіндік мақсат
e) Сыртқы бағалау
27. Метатану əдістерін игерген оқушылар
a) Оқушыдан көмек сұрайды
b) Мұғалімнен көмек сұрайды
c) Қиындыққа кездеседі
d) Мұғалімдермен тең əрекеттеседі
e) Оқулыққа жүгінеді
28. өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын
арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атап
көрсетеді:
a) Мерсер мен Литлтон
b) Барнс
c) Выготский
d) Ходжкинсон
e) Хэтти
Оқыту үшін бағалау жəне оқуды бағалау
29. Оқыту үшін бағалау бұл:
a) Оқушының қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау
b) Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай
бағытта даму керек жəне қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін
анықтау
c) Оқушылар тобының қол жеткізген табыстарын салыстыру
d) Балл немесе деңгей түрінде келтірілген межелікке жету
e) Негізделген өлшемдер мен стандарттардың таңбалануы
30. Латын тілінен аударғанда жақын отыру деген мағынаны білдіретін:
a) Бағалау
b) Бақылау
c) Сұрыптау
d) Болжау
e) Талдау 10
31.Интерпретация кейде басқаша не деп аталады?
a) Мінез-құлық сипаттамасы
b) Логикалық қорытынды
c) Ерекше дағдылар
d) Нəтижелі бақылау
e) Түсіну
32. Жетістіктер мен кемшіліктер туралы ақпарат беретін жəне процестің
қалай өткендігі туралы ойлануға мүмкіндік беретін формативті бағалаудың
шартын көрсетіңіз:
a) Оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету
b) Оқушылардың өзіндік оқуға бесенді қатысуы
c) Бағалау нəтижелерін ескере отырып оқыту тəсілдеріне түзету енгізу
d) Оқушылардың өз жұмысын талдау мүмкіндігі
e) Жеке таным процесіне оқушылардың белсенді қатысуы
33. Формативтік жəне жиынтық бағалау қай жылдан бастап белгіленді?
a) 1960ж
b) 1989ж
c) 1980ж
d) 1977ж
e) 1963ж
Оқыту мен оқуда ақпараттық- коммуникациялық технологияларды
(АКТ) қолдану
34. Оқытудың қосалқы құралдары туралы білім:
a) Білімдердің технологиялық аспектісі
b) Білімдердің педагогикалық аспектісі
c) Мазмұндық білім аспектісі
d) Технологиялық білімдер
e) Пəндік білімдер
35. Бағалау мен талдауда АКТ-ны не үшін пайдалануға болады?
a) Оқуда жаңалық жасауға ықпал ету
b) Оқушылардың түрлі амал-тəсілдерді көрсетуі
c) Тұжырымдаманы көрсететін бейнелерді беру
d) ақпарат алмасу
e) дерекқорды зерделеу 11
Талантты жəне дарынды балаларды оқыту
36. Талантты немесе қабілетті үнемі айқындай отырып бастауыш
мектептердің мұғалімдері өздерін кім ретінде көрсетуге тиіс:
a) талантты ұстаз
b) дарынды оқытушылар
c) дарынды бақылаушылар
d) қабілетті бақылаушылар
e) дарындылықты ашушылар
37. Ақпаратты толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтап, мəніне
тезірек жету төмендегі үздік оқушыларды анықтайтын сенімді өлшемдердің
қайсысына жатады?
a) Есте сақтау жəне білім
b) Өз білімін жетілдіру
c) Ойлау қабілетінің жылдамдығы
d) Мəселені шешу
e) Икемділік
38. Өзгертілген оқу жоспары əдістемесінің көмегімен сыныпта ерекше
қасиеттерімен ерекшеленетін шағын топтарда орындалатын тапсырмалар
дайындауға болады, бірақ топ құру кезінде барлық оқушылар үшін тиімді
оқыту үдерісін ұйымдастыру икемділікті талап ететіндігі туралы идеяның
авторы кім?
a) Эйр
b) Фриман
c) Мерсер
d) Ренцулли
e) Рейс
Оқыту мен оқудағы жас ерекшеліктері
39. Ұзақ мерзімді жадының қай түрінде біз эпизодтарды немесе оқиғаларды,
біздің белгілі бір тəжірибемізден шығатын ойларымызды, идеяларымызды,
жалпы қағидаларды, тұжырымдамаларды есте сақтаймыз.
a) Рəсімдік жады
b) Семантикалық жады
c) Эпизодтық жады
d) Қысқа мерзімді жады
e) Стратегиялық жады12
40. Қысқа мерзімді жадының кейінгі атауы (Аткинсон мен Шифрин):
a) Жұмыс жадысы
b) Зерделеу жадысы
c) Ойлау жадысы
d) Ойлану операциялары
e) Рəсімдік жады
41. Оқытудағы бихевиористикалық тəсілдері нені қарастырады?
a) Ортамен өзара байланыстағы мінез-құлықты зерделеу үшін оқуды
дұрыс пайдалануды
b) Ортамен өзара байланыстағы мінез-құлықты зерделеу үшін
эксперименттік рəсімдерді пайдалануды қарастырады
c) Бұл технологиялық білімдер жайлы түсінік
d) Білім берудің жалпы негіздерін, білім беру мақсаттары мен міндеттерін
білуге негізделген оқу мен оқыту үдерістері
e) Бұл танымдық білімдер жайлы түсінік
42. Метатану термины Метасана қабілеті жасқа байланысты өзгереді жəне
жасы үлкенірек балалар метатанымдық ақпаратты көптеген мөлшерде
игеретіндіктен олардың үлгерімі жоғарырақ деген тұжырымның авторын
көрсетіңіз.
a) Флейвелл
b) Уильям Джеймс
c) Выготский
d) Роджерс
e) Маслоу
Сыни тұрғыдан ойлау
43. Мерсер анықтаған сыныпта талқылау кезіндегі дəлелдің қайсысында
оқушылар бəсекеге қабілетті басқалардың көзқарасын қабылдауды
қаламайды.
a) Кумулятивтік
b) Зерттеушілік
c) Диалогтік
d) Пікірталастық əңгіме
e) Бейресми 13
44. Өзіміздің эмоциямыз бен көзқарасымызды, сеніміз бен
болжамдарымыздың субъективті екенін сезіну қалай атады?
a) Өзіндік сана сезім
b) Пайым
c) Ұтқырлық
d) Шығармашылық
e) Сезім
45. Рефлексивтік практик деген ұғымды ашқан танымал философтар,
педагог-ғалымдар:
a) Дж. Дьюи, Дональд Шон
b) Мерсер, Александер
c) А. Маслоу, Роджерс
d) Стернберг, Дж. Саймонс
e) Вуд, Брунер, Росс
46. Сыни тұрғыдан ойлау – бұл...

a) Білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың
нəтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті
белгілеу
b) Оқуға деген қабілеттілік
c) Бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде
алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға жəне синтездеуге
бағытталған пəндік шешім.
d) Білім берудің жалпы негіздері
e) Өзін-өзі бағалау жəне сыныптастарын бағалау
47. Балалар мен мұғалімдердің жаңалық ашуы, өзара қарым-қатынас
орнатуы қалай аталады? Как называется установление взаимоотношений в
открытиях и обучений?
a) Диалогтік педагогика
b) Диалогтік оқыту
c) Ұжымдық оқыту
d) Топтық оқыту
e) Саралап оқыту14
Білім берудегі басқару жəне кошбасшылық
48. Көшбасшы мұғалім көңілінде үнемі қандай білім беру тұрады?

a) Сапалы
b) Нəтижелі
c) Жоғары деңгейде
d) Сұранысқа сай
e) Талапқа сай
49. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры не болып табылады

a) Реалистік көзқарас
b) Армандай білу
c) Жігерлендіре білу
d) Қызықтыра біл
e) Оптимистік көзқарас
50. Кəсіби білімнің басқаларға дем беретін жəне ары қарай іс-əрекет жасау
үшін оларды қажетті бағытпен қамтамасыз ететін инновациялық негізі?
a) Үздіксіз үдеріс
b) Əлеуметтік үдеріс
c) Кəсіби біліктілік арттыру
d) Диалогтік үдеріс
e) Психол1
Материалды жүктеу (Скачать)
Авторы:
Татиева Камила Сакеновна
Жарияланған уақыты:
2019-04-13
Категория:
Аттестаттау материалдары
Бағыты:
Тест
Сыныбы:
Басқа
Тіркеу нөмері:
№ C-1555133490
2222
333
444
555
666
7
888
999