Авторлық материал жариялағаныңыз
туралы сертификатты тегін алу үшін
+
Материал жариялау
БАҚ (СМИ) жариялаған соң номер беріліп қорғалады
Сертификатты (құжатты) тексеру

111
Қазақ тілі пәнінен ктж 2019-2020 оқу жылы
Материал жайлы қысқаша түсінік: Қазақ тілі пәнінен 2019-2020 оқу жылына арналған күнтізбелік жоспар
Материалды ашып қарау
ТҮСІНІКТЕМЕ

«Қазақ тілі» пəнінің оқу бағдарламасына сəйкес оқулық оқу материалдарының негізіне тілдік білім жəне сөйлеу алынды. Қазақ тілін оқытуда сөйлеу аспектісіне ерекше мəн беріліп, тіл жəне сөйлеу бірліктері (сөз, сөйлем, мəтін), кез келген грамматикалық категория (сөз құрамы, сөз таптары, сөйлем мүшелері) оқушылардың сөйлеу əрекеттерін дамытуға бағытталып сұрыпталды. Тілдік материалдар бұрынғыдай грамматиканы қатаң түрде меңгерту үшін емес, баланы оқу-жазуға үйрету мен тəрбиелеуге, оның тұлға ретінде өзін-өзі ашуына, жалпы дамуының қалыптасуына жəне өз ойларын еркін жеткізулеріне мүмкіндік жасау мақсатында ұсынылды. Бұл ретте бағдарламада көрсетілген 8 лексикалық тақырыптың («Жанды табиғат», «Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен», «Уақыт», «Сəулет өнері», «Өнер», «Атақты тұлғалар», «Су – тіршілік көзі», «Демалыс мəдениеті. Мерекелер») аясында оқушыларды мұқият тыңдауға, өз ойларын анық айтуға, сауатты жазуға жəне түсінікті де мəнерлі оқуға үйрету мақсатын көздейтін оқу материалдары мен тапсырмалардың ұтымды шыққанын атап өткен жөн. Əсіресе, лексикалық тақырыпқа сəйкес берілген мəтінмен жұмыс арқылы оқушылардың қазақ тілі фонетикасы, лексикасы, грамматикасы мен пунктуациясы туралы бастапқы теориялық түсініктерін жəне дұрыс жазу дағдыларын қалыптастыру өз шешімін тапқан.

«Қазақ тілі» пəні оқу-əдістемелік кешенінің негізгі қызметтерінің бірі тiлдiк бiлiмнiң сапалы меңгертілуін қамтамасыз ету болғандықтан, грамматикалық бөлімдер бойынша тақырыптарды оқытудың əдістемелік ерекшеліктерінің сипаттамасын беруді жөн көрдік.Тіл жəне сөйлеу. 2-сыныпта «Тіл жəне сөйлеуден» берілген: адамдардың бір-біріне қарым- қатынасы сөйлеу арқылы жүзеге асатындығы, тілдің қарым-қатынас жасау құралы екені, адамның ойы тіл арқылы, яғни тілдегі сөздер мен сөйлемдер арқылы айтылып, белгілі болатыны, сөйлеудің ауызша жəне жазбаша түрге бөлінетіні туралы білімдері мен түсініктері еске түсіріліп, одан əрі кеңейтіле түседі. Сөйлеудің тек адамға ғана тəн құбылыс екені жаттығу мəтіндері арқылы байқатылады. Ауызша жəне жазба тілде сөйлеу ерекшеліктері меңгертіледі. Ауызша сөйлеу кезіндегі дауыс ырғағы мен дауыс екпінінің сөйлеу жағдайларына байланысты өзгеріп отыратыны түрлі ортадағы сөйлесу үлгілерін беру жолымен түсіндіріледі. Хат жазу үлгісі арқылы оқушылардың өз ойларын дұрыс əрі сауатты жеткізе білу – жазу дағдысын қалыптастыру жүзеге асырылады.Мəтін. Бұл сыныпта оқушылардың мəтін туралы түсініктері біртіндеп тереңдетіледі. Осы мақсатпен оқулықта мəтінге ат таңдау, мəтін тақырыбын жəне ондағы негізгі ойды анықтау, мəтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастап, мəтінді қайта құрастырып жазу, мəтіннің қай түріне жататынын ажырату, мəтін бөліктерін анықтау, мəтіндерге салыстырмалы талдау жасау, ұқсас тақырыпта берілген мəтін түрлерін, стилін салыстыру т.б. жұмыс түрлері ұсынылады. Сонымен бірге мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру, сюжетті суреттер жəне жоспар бойынша əңгіме құрау, мəтінді əрі қарай жалғастыру, əңгімеге жоспар құру,хат жазу, шақыру қағаздарын дайындау жұмыстары жүргізілуі тиіс.Мəтінмен жұмыста тыңдалған мəтіннен тірек сөздерді белгілеу жəне тірек сөздер арқылы ауызша əңгіме құрау дағдыларын жетілдіру міндеті қойылады. Ол үшін ең алдымен тірек сөздер туралы түсінік берілуі қажетДыбыс жəне əріп. Бұл сыныпта тілдің дыбыстық жүйесінен берілген білім еске түсіріледі. Э, ф, в, ц, ч, щ дыбыстарының ерекшеліктері айтылуы мен жазылуын салыстыру арқылы меңгертіледі: э мен е, в мен б, ф мен в, щ мен ш, ч мен ш, ц мен с. Х, һ дыбыстарының айтылуына назар аудартылып, байқатылады. Х, һ əріптері бар сөздердің жазылуын есте сақтау жаттығулары жүргізіледі.Дыбыс үндестігімен жұмыста оқушылармен оқулықтағы байқату, аңғарту мақсатында берілген тапсырмалар орындатылады. Оқушылар берілген сөздерге көптік жалғауын жалғап, көптікжалғаудың сөздерге əртүрлі жалғану себебін түсіндіреді. Ол үшін түбір сөздің соңындағы жəнеқосымшадағы бірінші дыбыстың асты сыздырылып, оқушыдан бұдан не байқағаны сұралады.Мұғалімнің көмегімен дауыссыз дыбыстардың түбір мен қосымшаның жігінде бір-біріне ықпал етіп, өзара үндесіп айтылуының дыбыс үндестігі екеніне тұжырым жасалады. Жасалған қорытындыоқулықтағы ереже не мəліметпен салыстырылады. Сөз ішінде қатар тұрған дауыссыз дыбыстардың өзара үндесуін (дүйсенбі – дүйсембі, басшы – башшы, Бозжан – Божжан, түнгі – түңгі) сақтап айту ескеріледі. Мұндай сөздердің айтылудағы өзгеру себебі практикалық жұмыстар арқылы оқушылардың өздеріне таптырылады.«Сөз жəне оның мағынасы» бөлімінде, ең алдымен, сөз жəне оның мағынасы туралы 2-сыныпта берілген білім еске түсіріледі. Оқулықта берілген жаттығуларды орындау барысында сөздің белгілі бір мағынада жұмсалатыны, кейбір сөздердің бірнеше мағынасы болса, енді біреулерінің мағыналары өзара жуық (синоним) немесе қарама-қарсы (антоним) болатыны туралы оқушылардың алған білімдері тереңдетіле түседі. Оқулықта ұсынылған жаттығулар тура жəне ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын мəнмəтінде түсіну, сөйлеу барысында пайдалану мақсатын көздейді. Сонымен қатар мəтінде кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу мақсат етілді. «Сөз құрамы» бөлімінің алғашқы сабақтары түбір мен қосымша, жұрнақ пе жалғау жайында берілген білімді еске түсіруге арналады. Мұнда түбірге жалғанған жұрнақтың жаңа сөз жасайтынына, ал жалғаудың сөз бен сөзді байланыстыратынына баса назар аударылуы қажет. Оқушылар туынды түбірдің не екенін əбден меңгерген кезде ғана түбірлес сөздер туралы түсінікберіледі. Бұл арада ескертетін нəрсе: түбірлес сөздермен жұмыс «Туынды түбір» тақырыбы аясында қарастырылды. «Түбір мен қосымшаның жазылуы» тақырыбының негізгі мақсаты – оқушыларды сауатты жазуға үйрету. Сауатты жазу үшін оқушылар аталған тақырыпқа қатысты мынадай мəселелерді білуітиіс:– қосымша жалғанғанда түбір сөздің көбінше өзгермейтіні (үйге, үйлер, үйшік);– түбір сөздің соңғы буынының жуан-жіңішке болып келуіне қосымшаның да жуан не жіңішкеболып үйлесіп қосылатыны (əнші, басқар, суретшілер);– қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгеретіні (халық – халқы, орын – орны);– қосымша жалғанғанда кейбір сөздердің соңғы дыбысының өзгеретіні (кітап – кітабым, доп – добым, жапырақ – жапырағы).Сөйлем. Алғашқы жаттығулар сөйлем туралы 2-сыныпта берілген білімді еске түсіру мақсатын көздейді. Сөйлемге тəн белгілер еске түсіріледі: 1) cөйлемдегі сөздер бір-бірімен мағыналық байланыста болады; 2) сөйлем аяқталған ойды білдіреді; 3) сөйлемнің бірінші сөзі бас əріптен бастап жазылады; 4) cөйлемнің соңына не нүкте, не сұрау белгісі, не леп белгісі қойылады. Келесі жаттығуларда сөйлем, оның түрлері (хабарлы, сұраулы, лепті), əр сөйлемнің өзіне тəн айтылу сазы болатыны, олардың əрқайсысының тыныс белгісі, сөйлемдегі сөздердің байланысы туралы мағлұматтар оқушылардың естерінде жаңғыртылып қайталанады. Бұларды мынадай сұрақтар арқылы жинақтап, қорытындылауға болады: «Сөйлем дегеніміз не?», «Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай қандай түрлері бар?», «Хабарлы сөйлем дегеніміз не? Одан кейін қандай тыныс белгісі қойылады?», «Сұраулы сөйлем деген не? Одан кейін қандай тыныс белгісі қойылады?», «Лепті сөйлемнен соң қандай тыныс белгісі қойылады? Лепті сөйлемге мысал келтір», «Сөйлемдегі сөздердің байланысын қалай білеміз?».Сөйлем – бастауыш сыныптағы негізгі тақырыптардың бірі. Сондықтан сөйлеммен жұмыс жыл бойы жүргізіледі. Əсіресе, оқушылардың сөйлем құрау, сөйлемдермен мəтін құрастыру жəне əр сөйлемнен соң тиісті тыныс белгісін дұрыс қойып жазу дағдыларын қалыптастыруға ерекше мəн беріледі.«Сөйлем мүшелері» тақырыбы оқушылардың сөйлемдегі сөздерге сұрақ қою, сол арқылы сөйлемдегі сөздердің байланысын таба білу дағдыларына сүйеніп оқытылады. Оқулықта берілген жаттығулар осы мақсатты көздейді. Осы жаттығулардың немесе алдын ала дайындалған кестенің көмегімен сөйлемдегі сөздерге сұрақ қойғызылып, сөздердің байланысы тапқызылады. Осылайша байқату жұмысы жүргізілгеннен кейін сөйлем құрамындағы белгілі бір сұраққа жауап беретін толық мағыналы сөздердің сөйлем мүшесі деп аталатыны баяндау əдісімен түсіндіріледі. Бұдан соң берілген жаңа ұғымды тиянақтауға бағытталған жаттығулар ұсынылды. Олардың кейбіреуі сөйлемдегі сөзсаны мен сөйлем мүшелерінің саны бірдей болып келе бермейтінін аңғартуды көздейді. Бұл арада көмекші етістіктер мен шылаулардың сөйлем мүшесі бола алмайтынын білдіру міндетті емес, тек оқушыларды ойланту, осы тəріздес тілдік құбылыстарды аңғарта беру жағы мақсат етіледі.«Бастауыш» тақырыбын оқытқанда, ең алдымен, сөйлемнен кім? не? сұрақтарына жауап беретін сөздер тапқызылып, ол сөздердің қимыл иесі болып тұрғанын байқату қажет. Ол үшін жеке суреттер бойынша сөйлем құратып, сөйлемде кім? не? жайында баяндалғаны оқушылардың өздеріне айтқызылады. Содан соң кім? не? сұрақтарына жауап беретін сөйлемнің негізгі мүшесі бастауыш деп аталатыны сұрақ-жауап əдісімен түсіндіріледі. Сонымен бірге бастауыштың қай сөз табынан жасалып тұрғанына да назар аудару керек.«Баяндауыш» тақырыбы да оқушылардың қимылды білдіретін сөздер туралы алған білім, дағдыларына сүйене отырып, əңгіме əдісімен түсіндіріледі.Оқулықта берілген жаттығулар арқылы оқушылар «Жалаң жəне жайылма сөйлем» тақырыбын түсінуге мүмкіндік алады. Бұл сонымен бірге оқушылардың тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелер жөнінде алған білімдері негізінде іске асырылады. Өйткені жай сөйлемнің бұлай бөлінуі тікелей сөйлем мүшелеріне қатысты.Жалаң сөйлемді жайылма сөйлемге, керісінше, жайылма сөйлемді жалаң сөйлемге айналдырып жазу тапсырылған жаттығулар берілген ұғымды оқушылардың саналы түрде түсінуіне көмектеседі. Сонымен бірге сөйлемдердің қайсысы жалаң, қайсысы жайылма екенін айыру, жайылма сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талдау, олардың байланысын табу, берілген сызба бойынша сөйлем құрап жазу т.б. жұмыс түрлерін орындату арқылы берілген түсінік бекітіле түседі.Сөйлемдегі сөздердің өзара байланысты болатынымен оқушылар 2-сыныпта танысқан болатын. Оқушылардың сол білімдеріне сүйене отырып, сөйлем мүшелерінің байланысын оңай меңгертуге болады. Сөйлем мүшелерінің байланысын табу барысында олардың білімдері бұрынғыдан гөрі кеңейіп, беки түседі.Қаратпа жəне қыстырма сөздерді оқушылар мəтінмен жұмыс жүргізу барысында жəне«Əдебиеттік оқу» сабақтарында көркем шығармаларды оқу кезінде жиі кездестіреді. Сондықтан оқушыларға оларды ісжүзілік тұрғыда таныстыру мақсаты қойылған. Оқулықта осы мақсатпен қаратпа жəне қыстырма сөздерді жəне олардың тыныс белгілерін танытуға арналған жаттығулар ұсынылады.

Қазақ тілі 3-сынып(Барлығы – 136 сағат, аптасына – 4 сағат)
Сабақ саныБөлім (ортақ тақ.)Бөлімше (тақырыптар)Оқу мақсаттарыҮй тапсырма-сыСа-ғат саныМерзіміТүзету- лер
1 – тоқсан 32 сағат1-бөлім: «Жанды табиғат»11

1. Тіл жəне сөйлеу 3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;5-жаттығу 7-бет 122

2. Тіл жəне сөйлеу 3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру.10-жаттығу9-бет133ЖАНДЫ ТАБИҒАТ ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕТІНІМДІ ЕСКЕ ТҮСІРЕМІН1. Мəтін 3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мəтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;14-жаттығу13-бет144

2. Мəтін 3.1.2.1 мəтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мəтіннің мазмұнын болжау;3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру.16-жаттығу14-бет155

3. Мəтін 3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып тірек сөздер арқылы əңгімелеу мəтінін, алыстыра сипаттау мəтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мəтінін құрап жазу.23-жаттығу17-бет166

4. Мəтін 3.1.2.1 мəтіннің тақырыбы мен берілген суреттерото/диаграмма бойынша мəтіннің мазмұнын болжау;3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.26-жаттығу19-бет177

5. Мəтін Шығарма №13.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып тірек сөздер арқылы əңгімелеу мəтінін, салыстыра сипаттау мəтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мəтінін құрап жазу;3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;Ережені қайталау188

6. Мəтін 3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша əңгіме құрау;33-жаттығу22-бет199

7. Мəтін 3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды нықтау;3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау.23-жаттығу37-бет110

10

ЖАНДЫ ТАБИҒАТ ТУРАЛЫ МАЗМҰНДАЙ АЛАМЫН

1. Мəтін және оның түрлері 3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;33.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мəтін түрлерін/стилін (көркем мəтін, ғылыми-танымдық мəтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу;3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мəтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау40-жаттығу25-бет11111

2. Мəтін және оның түрлері 3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;42-жаттығу27-бет11212

3. Мəтін және оның түрлері. Сөздік диктант3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы əңгімелеу мəтінін, салыстыра сипаттау мəтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мəтінін құрап жазу47-жаттығу29-бет11313

4. Мəтін және оның түрлері 3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;50-жаттығу31-бет11414

5. Мəтін және оның түрлері 3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.55-жаттығу32-бет11515

1. Сөйлеу мəдениетіне үйренемін 3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру3.3.3.1 оқыған, тыңдаған жəне аудиовизуалды мате көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.59-жаттығу34-бет11616

2. Сөйлеу мəдениетіне үйренемін Мазмұндама №13.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.3.3.1 оқыған, тыңдаған жəне аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.Ережелерді қайталау11717

Нəтиже сабақ. Мен не үйрендім? 3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;3.3.3.1 оқыған, тыңдаған жəне аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.3-жаттығу39-бет11818

Жиынтық бағалау №13.1.2.1 Мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау3.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау3.1.3.1 Түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесуЕрежелерді қайталау11919ЖАҚСЫ МЕН ЖАМАНДЫ АЙЫРА БІЛЕМІН

2-БӨЛІМ: ЖАҚСЫДАН ҮЙРЕН, ЖАМАННАН ЖИРЕН

1. Қаратпа сөз 3.3.7.1 қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату жəне тыныс белгілерін дұрыс қою; 3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;4-жаттығу43-бет12020

2 .Қаратпа сөз 3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.3.7.1 қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату жəне тыныс белгілерін дұрыс қою8-жаттығу44-бет12121ЖАҚСЫ МЕН ЖАМАНДЫ БІЛЕМІН1. Қыстырма сөздер 3.3.7.1 қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату жəне тыныс белгілерін дұрыс қою; 3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;11-жаттығу46-бет12222

2. Қыстырма сөздер 3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;3.3.7.1 қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату жəне тыныс белгілерін дұрыс қою.14-жаттығу47-бет12323ЖАҚСЫ МЕН ЖАМАНДЫ ЗЕРТТЕЙМІНЭ дыбысы 3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден мəтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердіңмағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын нықтау;3.4.1.1 э, ф, в, ц əріптері бар сөздерді сауатты жазу;3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып тірек сөздер арқылы əңгімелеу мəтінін, алыстыра сипаттау мəтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мəтінін құрап жазу.18-жаттығу49-бет12424

В дыбысы3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;3.4.1.1 э, ф, в, ц əріптері бар сөздерді сауатты жазу;3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша əңгіме құрау.22-жаттығу52-бет12525

Ф дыбысы 3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мəтін/сөздік/ сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау; 3.1.2.1 мəтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мəтіннің мазмұнын болжау.25-жаттығу52-бет12626

1. Ч, щ дыбыстары Диктант №1

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.4.1.1 э, ф, в, ц əріптері бар сөздерді сауатты жазу;3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мəтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау.Ережелерді қайталау12727ЖАҚСЫДАН ҮЙРЕН, ЖАМАННАН ЖИРЕН 2. Ч, щ дыбыстары 3.4.1.3 ч, щ əріптері бар сөздердің емлесін білу;3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;34-жаттығу57 -бет12828

Ц дыбысы3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;3.4.1.1 э, ф, в, ц əріптері бар сөздерді сауатты жазу;3.3.3.1 оқыған, тыңдаған жəне аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.41-жаттығу 61-бет12929

Жиынтық бағалау №23.2.1.1 Тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мәтін түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, пайымдау) және оның құрылымдық бөліктерін анықтау3.2.3.1 Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру3.3.1.1 Жоспар/сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін; көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрастырып жазуЕрежелерді қайталау13030

1. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?

3.2.1.1 Тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мәтін түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, пайымдау) және оның құрылымдық бөліктерін анықтау3.2.3.1 Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру3.3.1.1 Жоспар/сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін; көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрастырып жазу 2-жаттығу 68-бет13131

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы3.1.1.1 Тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру3.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау3.1.3.1 Түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу3.2.3.1 Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру3.2.4.1 Өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау3.3.7.1 Қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату және тыныс белгілерін дұрыс қоюЕрежелерді қайталау13232

2 Нәтиже сабақ.Мен не үйрендім? 3.2.1.1 Тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мәтін түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, пайымдау) және оның құрылымдық бөліктерін анықтау3.2.3.1 Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру3.3.1.1 Жоспар/сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін; көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрастырып жазуЕрежелерді қайталау12 – тоқсан 32 сағат
3-БӨЛІМ: «УАҚЫТ»
331

1. Х, һ дыбыстары 3.4.1.4 х, һ əріптері бар сөздерді ажыратып жазу;3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;50-жаттығу65 -бет1342

2. Х, һ дыбыстары 3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;3.4.1.4 х, һ əріптері бар сөздерді ажыратып жазу;3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.54-жаттығу67 -бет1353

Сөйлеу мəдениетіне үйренемін.3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;.Ауа райы тақырыбына мәтін жазу1364УАҚЫТ ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕМІН?1. Дыбыстардың үндесуі 3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.1.7.1 сөз ішінде қатар тұрған дауыссыз дыбыстардың өзара үндесуін сақтап айту (сенбі – сембі, Жангүл –Жаңгүл);4-жаттығу73-бет1375

2. Дыбыстардың үндесуі 3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.1.7.1 сөз ішінде қатар тұрған дауыссыз дыбыстардың өзара үндесуін сақтап айту (сенбі – сембі, Жангүл –Жаңгүл);8-жаттығу75-бет1386САҒАТТЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫН ЗЕРТТЕЙМІН1. Тура жəне ауыспалы мағыналы сөздер 3.2.2.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу барысында қолдану;11-жаттығу77-бет1397

2. Тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерДиктант №2 3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;3.2.2.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу барысында қолдану.14-жаттығу78-бет1408ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ ДАТАЛАРДЫҢ КӨМЕГІМЕН ӨМІРБАЯНЫМДЫ ЖАЗАМЫН1. Түбір сөз жəне туынды сөз 3.1.6.1 интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара), қаратпа сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа тыңдарманның назарын аударту; 3.3.2.1 өзіндік іс-əрекеті баяндалған күнделік/өмірбаян жазу;3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату.16-жаттығу80-бет1419

2. Түбір сөз жəне туынды сөз 3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату.19-жаттығу82-бет14210

3. Түбір сөз жəне туынды сөз Шығарма № 23.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату.Ережелерді қайталау14311

4. Түбірлес сөздер 3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату;24-жаттығу84-бет14412УАҚЫТ ƏЛЕМІНЕ САЯХАТ5. Түбір мен қосымшаның жазылуы 3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.29-жаттығу86-бет14513УАҚЫТЫҢДЫ БАҒАЛА6. Түбір мен қосымша3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;3.4.1.2 түбір сөзге -ы, -і дауысты дыбысынан басталатын қосымша жалғанған кездегі түбірдің өзгерісін сақтап жазу.31-жаттығу87-бет14614

7. Түбір мен қосымшаның жазылуы3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;3.4.1.2 түбір сөздегі -ы, -і-нің дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанған кездегі өзгерісін сақтап жазу.35-жаттығу89-бет14715

8. Түбір мен қосымшаның жазылуы3.4.1.2 түбір сөзге -ы, -і дауысты дыбысынан басталатын қосымша жалғанған кездегі түбірдің өзгерісін сақтап жазу;3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мəтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру.39-жаттығу91-бет14816

Жиынтық бағалау №33.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша əңгіме құрау;3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату.Ережелерді қайталау14917

Біздің жобамызКөшіру3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша əңгіме құрау;5-жаттығу94-бет

4-БӨЛІМ: СƏУЛЕТ ӨНЕРІ5018СƏУЛЕТ ӨНЕРІ ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕМІН?Сөйлем мүшелері3.1.2.1 мəтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мəтіннің мазмұнын болжау;3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату.4-жаттығу99-бет15119

Бастауыш3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мəтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру;3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату.8-жаттығу100-бет15220

Баяндауыш3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату.10-жаттығу101-бет15321

Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;3.3.7.2 мұғалімнің көмегімен бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаның орнын білу жəне қою;15-жаттығу103-бет15422

1. Тұрлаулы мүшелер3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату; 3.3.7.2 мұғалімнің көмегімен бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаның орнын білу жəне қою.19-жаттығу105-бет15523

2. Тұрлаулы мүшелер Мазмұндама №23.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату.Ережелерді қайталау15624

Тұрлаусыз мүшелер3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату.23-жаттығу107-бет15725

1. Сөйлем мүшелерінің байланысы3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату;3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттерді пайдаланып, мəтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру.28-жаттығу109-бет15826

2. Сөйлем мүшелерінің байланысы3.1.2.1 мəтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мəтіннің мазмұнын болжау;3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату;31-жаттығу111-бет15927

Жалаң жəне жайылма сөйлем

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;3.4.2.8 мұғалімнің көмегімен жалаң жəне жайылма сөйлемдерді ажырату.35-жаттығу112-бет16028

. Нəтиже сабақ. Мен не үйрендім?

3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы əңгімелеу мəтінін, салыстыра сипаттау мəтінін; көмекші сөздер арқылы пайымдау мəтінін құрап жазу;3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату;3.4.2.8 мұғалімнің көмегімен жалаң жəне жайылма сөйлемдерді ажырату.38-жаттығу114-бет16129

Жиынтық бағалау №4

Ережелерді қайталау16230

2 Біздің жобамыз3.1.2.1 мəтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мəтіннің мазмұнын болжау;3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату;4-жаттығу114-бет16331

Тоқсан жиынтық бағалау №23.1.2.1 Мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау3.1.3.1 Түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу3.2.6.1 Мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/ стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін /жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу3.4.2.7 Сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) және тұрлаусыз мүшелерін ажырату3.4.2.8 Мұғалімнің көмегімен жалаң және жайылма сөйлемдерді ажырату3.3.7.2 Мұғалім көмегімен бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаның орнын білу және қоюЕрежелерді қайталау16432

2. Нəтиже сабақ. Мен не үйрендім?3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы əңгімелеу мəтінін, салыстыра сипаттау мəтінін; көмекші сөздер арқылы пайымдау мəтінін құрап жазу;3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату;3.4.2.8 мұғалімнің көмегімен жалаң жəне жайылма сөйлемдерді ажырату.3-жаттығу118-бет13 тоқсан 41 сағат5-БӨЛІМ: ӨНЕР
651Өнер туралы не білемін?1. Сөз таптары3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.3-жаттығу4-бет1

2. Сөз таптары

3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу
6-жаттығу6-бет1662

673

1. Зат есім 3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу; 3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу10-жаттығу8-бет1684

2. Зат есім3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.13-жаттығу11-бет1695

Зат есімСөздік диктант3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.17-жаттығу13-бет1706

3. Зат есім3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.19-жаттығу15-бет1717ХАТ ЖАЗУДЫ ҮЙРЕНЕМІН1. Негізгі және туынды зат есім3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.22-жаттығу17-бет1728

2. Негізгі және туынды зат есім Мазмұндама №33.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу; 3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау.Ережені қайталау1739

3. Негізгі және туынды зат3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;30-жаттығу21-бет17410

4. Негізгі және туынды зат3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;32-жаттығу23-бет17511

5. Негізгі және туынды зат3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру37-жаттығу27-бет17612

6. Негізгі және туынды затШығарма №33.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.4.2.2 тәуелдік жалғауларының қолданысын білу;Ережені қайталау17713

1. Зат есімнің тәуелденуі3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау;3.4.2.2 тәуелдік жалғауларының қолданысын білу;3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін/сөздік/ сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау.45-жаттығу30-бет17814

2. Зат есімнің тәуелденуі3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу; 3.4.2.2 тәуелдік жалғауларының қолданысын білу.51-жаттығу33-бет17915

3. Зат есімнің тәуелденуі3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу;3.4.2.2 тәуелдік жалғауларының қолданысын білу;3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру54-жаттығу34-бет18016

4. Зат есімнің тәуелденуі3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.4.2.2 тәуелдік жалғауларының қолданысын білу;3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу;59-жаттығу37-бет18117

3. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.3-жаттығу39-бет18218

Жиынтық бағалау №53.1.1.1 Тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру3.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрауЕрежені қайталау16-БӨЛІМ: АТАҚТЫ ТҰЛҒАЛАР
8319

1. Етістік туралы білетінімді еске түсіремін3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.2-жаттығу42-бет18420

2. Етістік туралы білетінімді еске түсіремін3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру.6-жаттығу45-бет18521

3. Етістік туралы білетінімді еске түсіремін Диктант №33.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.9-жаттығу45-бет18622

1. Негізгі және туынды етістік3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау.14-жаттығу49-бет18723

2. Негізгі және туынды етістік3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау18-жаттығу50-бет18824

3. Негізгі және туынды етістік3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау.22-жаттығу52-бет18925

4. Негізгі және туынды етістік3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу; 3.3.2.1 өзіндік іс-әрекеті баяндалған күнделік/өмірбаян жазу; 3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау.26-жаттығу54-бет19026

1. Болымды және болымсыз етістік3.4.2.5 болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау;3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.31-жаттығу55-бет19127

2. Болымды және болымсыз етістік3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.4.2.5 болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау;3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру; 35-жаттығу56-бет19228

3. Болымды және болымсыз етістік3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін/сөздік/ сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау.38-жаттығу57-бет19329

4. Болымды және болымсыз етістік3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру; 3.4.2.5 болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау41-жаттығу59-бет19430

5. Болымды және болымсыз етістік3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.44-жаттығу61-бет19531

1. Сын есім3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;46-жаттығу62-бет19632

2. Сын есім3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;50-жаттығу63-бет19733

3. Сын есім3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.54-жаттығу64-бет19834

4. Сын есім3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;59-жаттығу66-бет19935

4. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру.6-жаттығу67-бет110036

Жиынтық бағалау №63.2.6.1 Мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін /жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу3.2.5.1 Берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау3.4.2.6 Есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтауЕрежені қайталау110137

5. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру.Мәтінді көшіріп жазу110238

Тоқсандық жиынтық бағалау №33.1.2.1 Мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау3.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау3.2.3.1. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру3.2.4.1 Өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау3.2.5.1 Берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау3.3.3.1 Оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазуЕрежені қайталау110339

6. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру

4-жаттығу71-бет

7 бөлім:Су – тіршілік көзі10440

6. Негізгі және туынды сын есім3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.2.2.1 тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу барысында қолдану;3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау.6-жаттығу72-бет110541

7. Негізгі және туынды сын есім3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.12-жаттығу74-бет14 тоқсан /31 сағат/
1061

8. Негізгі және туынды сын есім3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу;3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау.16-жаттығу76-бет11072

9. Негізгі және туынды сын есім Шығарма №4

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру; 3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау18-жаттығу77-бет11083

10. Негізгі және туынды сын есім3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу; 3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау; 3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.25-жаттығу79-бет11094

1. Сан есім 3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;3. 3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.27-жаттығу80-бет11105

2. Сан есім3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу32-жаттығу82-бет11116

3. Сан есім Мазмұндама №43.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.36-жаттығу84-бет11127

1. Есептік және реттік сан есім

3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;3.4.2.6 есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау; 3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.41-жаттығу86-бет11138

2. Есептік және реттік сан есім3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін/сөздік/ сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;3.4.2.6 есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау; 44-жаттығу87-бет11149

3. Есептік және реттік сан есімКөшіру3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

48-жаттығу89-бет111510

4. Есептік және реттік сан есім3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу;3.4.2.6 есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау.

Сан есім қатыстырып сөйлем құра111611

Жиынтық бағалау №73.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау;3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;

Ережелерді қайталау111712

7. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.

2-жаттығу91-бет111813

8. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім3.2.4.1 Өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау3.2.3.1 Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру

«Демалыста» тақырыбына мәтін жазу18-БӨЛІМ: ДЕМАЛЫС МӘДЕНИЕТІ. МЕРЕКЕЛЕРЖЫЛ БОЙЫ ӨТКЕНДІ ҚАЙТАЛАУ
11914

1. Мәтін және сөйлем3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;2-жаттығу95-бет1120152. Мәтін және сөйлем
3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру.8-жаттығу97-бет112116

3. Мәтін және сөйлем3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.11-жаттығу98-бет112217

1. Дыбыс және әріп3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату;15-жаттығу101-бет112318

2. Дыбыс және әріп3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу;21-жаттығу103-бет112419

3. Дыбыс және әріп3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;25-жаттығу105-бет112520

1. Сөз және оның құрамы3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;27-жаттығу106-бет112621

2. Сөз және оның құрамы3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.34-жаттығу108-бет112722

3. Сөз және оның құрамыДиктант №43.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін; көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу;3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату.39-жаттығу110-бет112823

1. Сөз таптары.3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;41-жаттығу111-бет112924

2. Сөз таптары.3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату;3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.46-жаттығу114-бет113025

3. Сөз таптары.3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу; .50-жаттығу115-бет113126

9. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Жиынтық бағалау №83.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу; 4-жаттығу119-бет113227

1. Біздің жобамыз3.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау3.2.3.1 Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру3.2.4.1 Өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау

3-жаттығу121-бет113328

2. Біздің жобамыз3.4.2.4 Негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау3.4.2.1 Негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажыратуЕрежелерді қайталау113429

Тоқсандық жиынтық бағалау №43.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау3.2.3.1 Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру3.2.4.1 Өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау3.4.2.4 Негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау3.4.2.1 Негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату

113530

10. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету; 3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін/сөздік/ сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтауСөйлем жазу113631

11. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?2.1.4.1 тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/сын есім/сан есім/етістікті анықтау2.3.1.1 мұғалім көмегімен жеке сурет/сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау/әңгімелеу мәтіндерін құрап жазуҚорытынды 1Материалды жүктеу (Скачать)
Авторы:
Казиева Гульнур Токсанбаевна
Жарияланған уақыты:
2019-10-08
Категория:
Бастауыш сынып
Бағыты:
Басқа
Сыныбы:
3 сынып
Тіркеу нөмері:
№ C-1570552811
2222
333
444
555
666
7
888
999