Авторлық материал жариялағаныңыз
туралы сертификатты тегін алу үшін
+
Материал жариялау
БАҚ (СМИ) жариялаған соң номер беріліп қорғалады
Сертификатты (құжатты) тексеру

Ашық сабақ Отын 8 сынып
Материал жайлы қысқаша түсінік: Ұстаздарға әдістемелік көмек
Материалды ашып қарау


Lesson: 20
Date: Teacher’s name: Zhamalieva Gulsara Tleshovna
Grade: Number present: Number absent:
The topic of the lessonsCHAPTER 6: THERMOCHEMISTRY COMBUSTION OF FUELS AND ENERGY FORMATION
Learning ObjectivesМақсатыKnowledge of the combustion reaction and its importance.Жану реакциясы және оның маңызы туралы білу.
Lesson Objectives:Оқу мақсатыBy the end of the lesson, the learner will be able to:Сабақтың соңына қарай оқушы:You will:understand that energy is produced in a combustion reaction; заттар жанған кезде энергия бөлінетіндігін түсінуunderstand the carbon monoxide, carbon dioxide as the final products of combustion;жану реакциясының өнімдері оксидтер, оттекте көміртектік отынның жануы кезінде иіс газы немесе көміртек - күйе түзілуі мүмкін екенін түсінуunderstand the causes of the greenhouse effect.жылыжайлық эффектіcінің себептерін түсіну
Lesson results:Сабақ нәтижесі:

All students can do the following:Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Energy of fuel (heat), knowledge of fuel combustion heat, knowledge of units of measurement, formulas.Отынның энергиясы (жылу мөлшері), отынның меншікті жану жылуы шамалары туралы білуі, өлшем бірліктерін, формуласын білуі.Most schoolchildren can do the following:Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады:Understanding of the amount of heat released by combustion of fuel, the physical meaning of combustion combustion, ability to solve problems using the formulaОтын жанғанда бөлініп шығатын жылу мөлшерінің, отынның меншікті жану жылуының физикалық мағынасын түсінуі, формуласын қолданып есептер шығара алуы Some schoolchildren can do the following:Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: Being able to understand the energy distribution of combustion and its ability to make its own conclusions. Making average, high level reports. Отын жанғанда энергияның бөлінуін түсінлдіре алуы, өз қортындыларын жасай алуы. Орташа, жоғары деңгейдегі есептерді шығаруы.
Language Objectives:Тілдік мақсатыPaying attention to the correct use of physical terms. For example, the amount of heat, its own thermal capacity, Joule, the fuel combustion heatФизикалық терминдердің дұрыс қолданылуына мән беру. Мысалы, жылу мөлшері, меншікті жылу сыйымдылығы, Джоуль, отынның меншікті жану жылуыTerminology - Terminology

Useful Sets of Phrases for Dialogue and Writing:Қажетті фразаларEnergy and heat - Энергия және жылуCombustion process - жану процесіCauses of the greenhouse effect - Парниктік әсердің себептеріEfficiency of combustible fuels - Жанғыш отындардың тиімділігі
Interdisciplinary communication пәнаралық байланысMathematics, geography Математика, география
ICT skillsАКТ саласындағы дағдыларProjector or Smart board for presentation (An interactive whiteboard is used to demonstrate audiovisual material) Презентацияға арналған проектор немесе Smart board (Интербелсенді тақта аудиовизуалды материалды демонстрациялауға қолданады)
PreviousLearning:Алдыңғы тақырыпLaw of combining volumesКөлемді қатынастар заңы
Lesson - Course progress: Сабақ барысы:
Planned TimingsЖоспарланған уақыт

0-5 min6-25 min26-35 min36-40 min
Planned Activities /Жоспарланған іс-шаралар/I. Organizational unit: /Ұйымдастыру бөлімі:/Greeting/ СәлемдесуHello everyone! Good afternoon dear children! I’m very glad to see you! How are you? /Қайырлы күн, қымбатты балалар!Мен сіздерді көргеніме қуаныштымын! Қалдеріңіз қалай?/Grouping - Топқа бөлу:divided into groups by color figures - түсті фигуралар арқылы топқа бөлінеміз. Рlease, Get the ones that everyone likes - Әркім өзіңізге ұнаған фигураларды алыңыздар.Сolor figures -түсті фигураларthe first group: blue rectangle – көк төртбұрышthe second group: yellow triangle - сары үшбұрышthird group: red circle- қызыл шеңберSit down! - отырыңдарWe smile at each other - бір - бірімізге қарап күлімдеймізWho is absent today? - Бүгін кім жоқ?Today we are full. Excellent -Бүгін түгелміз. Тамаша.What is the date today? - Бүгінгі күн қандай? Today is the 29th of January. - Бүгін қаңтардың 29-ы.Let’s begin our lesson now.- Сабағымызды бастайықAre you all ready?- Бәріңіз дайынсыздар ма?ІІ. Нome job inquiry - үй жұмысы сұрау. «БІЛУ»Check up/Activating/ previous knowledge - Алдыңғы білімді тексеру. Нome work - үй жұмысы1. «Find your mate» method - «Жұбыңды тап» әдісіThank you. Good. No confusion. Quickly –тез. 2. issue of reports - есептер шығаруБылай деп түсіндіріп айтады:The relative density of oxygen gas according to helium is equal to 8The molecular mass of unknown gas is equal to 46 g/molІІІ. Мағынаны тану. «Түсіну»«Алдын-ала берілген атаулар»Мұғалім сабақ басында жаңа тақырып бойынша тақтаға бірнеше атау (терминдер, суреттер) жазып қойып (3-4 атау), оқушыларға олардың мағынасы, мазмұны және өзара қатынасы мен байланысы туралы ойлануын сұрайды. Бұл жұмысты оқушылар жеке, жұппен немесе шағын топ ішінде ауызша яки жазбаша (соңғысы тиімдірек) орындайды. Содан кейін мұғалім бірнеше оқушының ойы мен пікірін тыңдайды. -Reviews previously learned concepts and check for preconceptions about the lesson content by asking question:Алдын ала үйренілген тұжырымдамаларды шолып, сұрақ қою арқылы сабақ мазмұны туралы алдын ала түсініктерді тексеріңіз:What is a combustion reaction? Why is it importantЖану реакциясы дегеніміз не? Неге бұл маңызды?Қайда? Бұл терминдерді сіз бұрынырақта қайда және қандай мағынада кездестіріп едіңіз?Қалай? Өз тәжірибеңізбен осы атауларды қолданудың мысалдарын келтіре аласыз ба?Қандай? Осы сабақта бұл атаулар қандай қолданыста болады деп ойлайсыз?Open your textbooks- Оқулықтарыңызды ашыңыздарIV. Introduction of new topic: Жаңа тақырыпты енгізу: Announcing the topic and purpose of the lessonСабақтың тақырыбын және мақсатын жариялауTopic of today’s lesson: - Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы:«Combustion of fuels and energy formation» - «Отынның жануы және энергияның бөлінуі»Knowledge of the combustion reaction and its importance.Жану реакциясы және оның маңызы туралы білу. Let’s read and translate together. - Бірге оқып, аударып көрейік.You will:understand that energy is produced in a combustion reaction; заттар жанған кезде энергия бөлінетіндігін түсінуunderstand the carbon monoxide, carbon dioxide as the final products of combustion;жану реакциясының өнімдері оксидтер, оттекте көміртектік отынның жануы кезінде иіс газы немесе көміртек - күйе түзілуі мүмкін екенін түсінуunderstand the causes of the greenhouse effect. - жылыжайлық эффектіcінің себептерін түсінуAsks the learners to complete the subject-specific vocabulary and terminology table. Оқушыларға пәндік лексика мен терминология кестесін аяқтауды сұрайды.Terminology/жоғарыда бар/Watching a video. - Бейнефильм қарау. What did you understand from this video?Оқушылардан сұраймын. Видеодан не түсіндік деп? Students answer the question; Оқушылар бұл сұраққа жауап береді;Do you know that things: - Сіз мыналарды білесіз бе:*Сombustion is the chemical reaction of substances with oxygen. Combustion is commonly called burning. When fuel burn they give heat and light. We use combustion to produce energy in daily life,to move cars and transports,to heat our houses, to cook and etc*Энергия және жылуЖанғыш зат пен оттектің арасындағы химиялық реакцияжану процесі деп аталады. Жануды кейде өртену деп театайды. Отын (бензин, мұнай, көмір, дизель отыны)жанғанда жылу мен жарық бөлінеді. Біз күнделікті өмірдежану процесін жиі кездестіреміз. Себебі, транспорттыжүргізуге, үйді жылытуға, ас дайындауға энергия осы жанупроцесінде бөлінеді. Энергияның негізгі көздеріне көмір,ағаш, табиғи газ, мұнай, т.б. заттар**Combustion productsThe most common example of combustion process is abonfire. Combustion products have many negative effects onour health. If fuel reacts with an excess amount of oxygencarbon dioxide gas and water are produced:CH4(g) + 2O2(g) —> CO2(g) + 2H2O(g)Меthane rests with oxygen,to produce carbon dioxide and waterHowever, if fuel reacts with the limited (small) amount ofoxygen mixture of carbon dioxide (CO2), carbon monoxide(CO) and carbon (C) will be produced:Petrol + O2(g) —> CO2(g) + CO(g) + C(s) + H2OCauses of the greenhouse effectGreenhouse gases (CH4, CO2) keep the Earth temperature atthe constant degree. But when the amount of greenhousegases increases, the Earth’s temperature also increases. Themain causes of the greenhouse effect are:1. Burning of fossil fuels like coal, petrol, natural gas.2. Methane gas released from bogs and nitrous oxidesproduced from factories.Please write down in the notebook this definitions.-Дәптерлерімізге осы анықтамаларды жазып алыңыз. V. Review. Analysis - «Талдау» «DEAL» method D – Describe – баяндау, суреттеу (оқығанды, көргенді сипаттау, сынау, өлшеу). E – Explain – түсіндіру (құбылыс немесе оқиға бойынша не білетіндерін, түсінгендерін суреттеу). A – Anallуse – талдау (ақпаратты талдау, қорытынды жасау, себептерін атау). L – Links – байланыс (болжамдар немесе қорытынды жасау, өзінде бар біліммен байланыстыру).Work in groups. Discuss about which type of fuel is:a. the most efficient b. the cheapest c. ecologicaly clean d. found in your regionТоптық жұмыс. Отынның қандай түрі бар екенін талқылаңыз:а. ең тиімді b. ең арзан с. экологиялық таза d. аймақта бар«Қолдану» Literacy - сауаттылықBy using given table, choose the combustible and non-combustible substances: - Берілген кестені пайдаланып, жанғыш заттар:Conclusion -ҚорытындыMind map. Fuel сөзі бойынша\ Ақыл картасы. Отын сөзі бойыншаHome task: learn terms – терминдерді жаттауReflection: РефлексияName one thing you would like to know more - Көбірек білгіңіз келетін бір нәрсені атаңызGive one thing which you find difficult - Қиындыққа тап болған бір нәрсені беріңіз Name one thing you liked most - Ең көп ұнаған бір нәрсені атаңыз«Estimation» - «Бағалау»«Two stars, one wish» - «Екі жұлдыз, бір тілек»Goodbye!


The topic of the lessons

CHAPTER 6: THERMOCHEMISTRYCOMBUSTION OF FUELS AND ENERGY FORMATION

Grade: 8

Teacher’s name: Zhamalieva Gulsara Tleshovna
Материалды жүктеу (Скачать)
Авторы:
Жамалиева Гулсара Тлешовна
Жарияланған уақыты:
2019-06-11
Категория:
Химия
Бағыты:
Сабақ жоспары
Сыныбы:
8 сынып
Тіркеу нөмері:
№ C-1560274476